Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Možnosti spolupráce

Výzva na spoluprácu v poskytovaní odbornej stáže

Odborná stáž je na Ústave sociálnej antropológie povinnou súčasťou štúdia pre bakalárov a povinne voliteľnou pre študentov/študentky magisterského štúdia.

Hlavným cieľom je pomôcť antropológom a antropologičkám získať nové poznatky a zručnosti, napomôcť vytvárať si nové kontakty. Absolvovanie odbornej stáže preukázateľne pomáha absolventom v uplatnení sa aj mimo akademického prostredia.

  • Študenti/študentky si zapisujú odbornú stáž ako predmet a získavajú zaň kredity.
  • Celkovo, študenti/študentky majú absolvovať 60 hodín praxe.
  • Odborná prax môže byť vykonaná alebo počas semestra priebežne alebo koncentrovane v priebehu týždňa-dvoch počas skúškového obdobia.
  • Predpokladá sa, že prax je neplatená.
  • Ponuka odbornej praxe nemá byť šitá na mieru antropológom/antropologičkám.

Organizácie otvorené spolupráci s Ústavom sociálnej antropológie FSEV, kontaktujte nás mailom odbornaprax_usafses.uniba.sk

V prípade, ak máte konkrétnu predstavu o praxi/stáži, ktorú viete poskytnúť, vyplňte tento formulár