Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Danijela Jerotijevič

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

Oblasti výskumu:

 • Antropológia náboženstva
 • Kognitívna antropológia
 • Medicínska antropológia

Členstvo v organizáciách:

 • Slovenská asociácia sociálnej antropológie (od apríla 2018 vo funkcii predsedníčky)
 • International Association for Southeast European Anthropology
 • Slovak association for the Study of Religion

Participácia na vedeckých projektoch:

2020-2021: členka tímu: Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19. (PP-COVID-20-0074)

2019 - 2022: spoluriešiteľka – VEGA grant Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej reguláciea (scientific co-worker, project Collective rituals as a tool of social regulation. Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, science, research and sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences)

2017 - 2019: členka tímu – VEGA grant Symbolické klasifikácie nebezpečenstva (a team member: The Symbolic Representation of Danger, Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, science, research and sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences)

2015 - 2019: členka tímu – projekt APVV: Anthropology of Exclusion and Integration: Slovakia in Context of European Transformation a team member, project Anthropology of Exclusion and Integration: Slovakia in Context of European Transformation, The Slovak Research and Development Agency

2011 – 2014: výskumná pracovníčka, projekt LEVYNA – Laboratoř pro experimentálni výskum náboženství, Ústav religionostiky, Masarykova universita, Brno

Vybrané publikácie:

 • Jerotijević, D., Hagovská, M. (2020). Making the Connections: Interpretation of Life Events among Women Practitioners of Alternative Spirituality in Slovakia. RASCEE 13(1)
 • Jerotijević, D. (2019). Úloha rituálu v kontexte predstáv nadprirodzeného škodenia. (The role of ritual in witchcraft and sorcery believes). Etnologické rozpravy 1.
 • Jerotijević, D., Hagovská, M. (2019). The Role of Group Experience in Alternative Spiritual Gathering. Human Affairs 29, 48 – 62.
 • Krátky, J., Lang, M., Shaver, J., Jerotijević, D., Xygalatas, D. (2016): Anxiety and ritualization: Can attention discriminate compulsion from routine? Communicative and Integrative Biology, 1942-0889.
 • Lang, M., Krátky, J., Shaver, J., Jerotijević, D., Xygalatas, D. (2015): Effects of anxiety on spontaneus ritualized behavior. Current Biology 25/4.
 • Jerotijević, D. (2015): Coexistence of different explanatory models of misfortune: A case from Serbia. Huma Affairs 25/3, 261-275.
 • Jerotijević, D. (2011). Magické myslenie a kontaminácia (Magical thinking and contamination). In: Kanovský, M., Jerotijević, D.  Bužeková, T.:  Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík. Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-969259-4-0.