Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Danijela Jerotijevič

Oblasti výskumu:

 • kognitívna antropológia
 • antropológia náboženstva
 • evolučná antropológia

Regionálna špecializácia:

 • Slovensko
 • Srbsko

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

 • Slovenská asociácia sociálnych antropológov
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev

Participácia na vedeckých projektoch:

 • 2011/ 2012 - vedecký pracovník
  projekt LEVYNA - Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, Ústav religionistiky, FF Masarykova univerzita
 • 2010 - odborný asistent
  projekt SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou). Projekt organizoval Ústav etnológie SAV.

Publikačná činnosť:

 • The material object as evidence of supernatural harm. In: Slovenský národopis 4/ 2010, s. 566-582.
 • Náboženstvo v rukách politickej moci: náboženská situácia v 90. rokoch v Srbsku. In: Etnologické rozpravy 2007 / 1, s. 96 – 108
 • Obraz druhého sveta v predstavách obyvateľov Homolja (severovýchodné Srbsko). In: Cesty na druhý svet, s. 288- 299. Bratislava 2005
 • Some aspects of the love magic believes in the eastern Serbia. In: The Role of Magic in the Past. (ed. Szeghyová, B.), s. 168- 174. Bratislava 2005
 • Antropologické koncepcie mágie a čarodejníctva. In: Hieron 2003/2004, s.
 • Prečo inteligentní ľudia veria v mágiu? In: Anthropos 3/ 2004, s. 33- 38.
 • Cirkev ako iniciátorka zmien v rómskej spoločnosti (možnosti a obmedzenia). In: Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Bratislava 2003. (ed. Kováč Milan, Arne B. Mann).