Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

APVV projekt: Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19 (PP-COVID-20-0074)

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Dôveru Slovákov v opatrenia voči COVID-19, ale aj to, ako občania vnímajú hrozbu koronavírusu, preskúma tím z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK pod vedením profesora Kanovského. Navrhne tiež konkrétne praktické opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu dôvery verejnosti v bezpečnostné opatrenia. Tieto údaje zároveň porovnajú s medzinárodným kontextom.

Do tohto projektu sa môžete ako účastník zapojiť aj Vy! Stačí ak vyplníte tento dotazník.
Ak máte deti, môžu sa aj ony zapojiť do krátkeho výskumu, ktorý mapuje ich zvládanie počas pandémie. Dotazník najdete TU.