Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

APVV projekt: Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19 (PP-COVID-20-0074)

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Dôveru Slovákov v opatrenia voči COVID-19, ale aj to, ako občania vnímajú hrozbu koronavírusu, preskúma tím z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK pod vedením profesora Kanovského. Navrhne tiež konkrétne praktické opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu dôvery verejnosti v bezpečnostné opatrenia. Tieto údaje zároveň porovnajú s medzinárodným kontextom.

Publikácie:

  • Halamová, J., Kanovský, M., Krizova, K., Greškovičová, K., Strnádelová, B., & Baránková, M. (2022) The factor structure and external validity of the COPE 60 inventory in Slovak translation.  Frontiers in Psychology, 12, 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.800166
  • Halamová J, Greškovičová K, Baránková M, Strnádelová B and Krizova K (2022) There must be a way out: The consensual qualitative analysis of best coping practices during the COVID-19 pandemic. Front. Psychol. 13:917048. doi: 10.3389/fpsyg.2022.917048