Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ľudia na ÚE

Riaditeľ Ústavu ekonómie

doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

miestnosť: A109
tel.: 02/206 69 857
e-mail: tomas.domonkosfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 09:30 - 11:30 hod.

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C204
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

miestnosť: A109
tel.: 02/206 69 862
e-mail: renata.pitonakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:30 - 12:30 hod.

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.

miestnosť: A110
tel.: 02/206 69 862
e-mail: eduard.hozlarfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:00 hod.

Ing. Miroslava Jánošová, PhD.
študijná poradkyňa pre Mgr. stupeň štúdia

miestnosť: A110
tel.: 02 / 206 69 861
e-mail: miroslava.janosovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 09:00 - 09:45 hod. 13:00 - 13:45 hod.

Ing. Veronika Miťková, PhD.
študijná poradkyňa pre Bc. stupeň štúdia

miestnosť: A111
tel.: 02 /206 69 863
e-mail: veronika.mitkovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok   11:30 - 12:30 hod.

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

miestnosť: A111
tel: 02/206 69 860
e-mail: vladimir.mlynarovicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:30 hod.

Interní doktorandi

Externí spolupracovníci

Doc. Ing. Nora Gisáková, PhD.
e-mail: nora.gisakova@euba.sk

Ing. Ján Haluška, PhD.
e-mail: haluska@infostat.sk

Ing. Filip Ostrihoň, PhD.
e-mail: filip.ostrihon@savba.sk

Ing. Mária Šíraňová, PhD.
e-mail: maria.siranova@savba.sk

Doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
e-mail: karol.szomolanyi@euba.sk

Ing. Viktor Štefaňák, PhD.
e-mail: viktorcampus-cowork.com