Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ľudia na ÚE

Riaditeľ Ústavu ekonómie

Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

miestnosť: A109
tel.: 02/206 69 857
e-mail: tomas.domonkosfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 13:30 - 15:30 hod., prostredníctvom MS Teams

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C204
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

miestnosť: A109
tel.: 02/206 69 862
e-mail: renata.pitonakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:30 - 13:00 hod., prostredníctvom MS Teams

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.

miestnosť: A110
tel.: 02/206 69 862
e-mail: eduard.hozlarfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 9:00 - 10:30 hod., prostredníctvom MS Teams

Ing. Miroslava Jánošová, PhD.
študijná poradkyňa pre Mgr. stupeň štúdia

miestnosť: A110
tel.: 02 / 206 69 861
e-mail: miroslava.janosovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 9:30 - 11:30 hod., prostredníctvom MS Teams

Ing. Veronika Miťková, PhD.
študijná poradkyňa pre Bc. stupeň štúdia

miestnosť: A111
tel.: 02 /206 69 863
e-mail: veronika.mitkovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok   10:30 - 12:00 hod., prostredníctvom MS Teams

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

miestnosť: A111
tel: 02/206 69 860
e-mail: vladimir.mlynarovicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:30 hod., prostredníctvom MS Teams

Ing. Marián Vávra , PhD.

miestnosť: A109
tel.: 02/206 69 862
e-mail: marian.vavrafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 17:00 - 18:00 hod., prostredníctvom MS Teams
                                        piatok 17:00 - 18:00 hod., prostredníctvom MS Teams

Interní doktorandi

Externí spolupracovníci

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.
e-mail: nora.grisakovaeuba.sk

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
e-mail: ladislav.kabatvsemv.sk

doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
e-mail: karol.szomolanyieuba.sk