Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Miroslava Jánošová

Ing. Miroslava Jánošová, PhD.

Ing. Miroslava Jánošová, PhD. vyštudovala na Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v BA a to odbor operačný výskum a ekonometria, kde štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce na tému Modelovanie vplyvu medzinárodnej investičnej pozície na vývoj Slovenskej ekonomiky. Od roku 2011 pôsobila na Ekonomickom ústave SAV a to na oddelení Makroekonomického modelovania a analýz kde sa venovala najmä otázkou modelovania dlhodobého rastu Slovenska s využitím ekonometrických metód. Hlavnými oblasťami jej profesionálneho záujmu sú modely medzinárodného obchodu a modelovanie trhu práce. Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied pôsobí od roku 2018.

Na ÚE zabezpečuje kurzy:

Mikroekonómia
Mikroekonomická analýza
Modelovanie ekonomických procesov
Modely konkurencie a kooperácie
Teória hier
Operačný výskum

Členka Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum (Slovak Society for Operations Research)

Publikačná činnosť