Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Veronika Miťková

Ing. Veronika Miťková, PhD.

Ing. Veronika Miťková, PhD. pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK od roku 2003. Zabezpečuje výuku celofakultného predmetu Úvod do ekonómie v anglickom jazyku, ktorý navštevujú študenti prvého ročníka. Pre študentov vyšších ročníkov programu Aplikovaná ekonómia sú to predmety ako Ekonometria, Medzinárodná ekonómia, Aplikovaná ekonometria a Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy. S posledným menovaným je spojené aj zameranie jej výskumu, v ktorom sa venuje ekonometrickému odhadu parametrov modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy. V rokoch 2008 až 2014 pôsobila vo funkcii prodekana pre štúdium.

Na ÚE zabezpečuje kurzy:

Úvod do ekonómie
Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy
Medzinárodná ekonómia
Praktikum z ekonomickej teórie
Ekonometria

 

Členka Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum (Slovak Society for Operations Research)

publikačná činnosť