Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vladimír Mlynarovič

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde vyštudoval odbor ekonomicko matematické výpočty. V roku 1980 získal hodnosť kandidáta ekonomických vied a v roku 1987 bol vymenovaný za docenta.  Do roku 2002 pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa venoval problematike operačného výskumu s orientáciou na viackriteriálnu optimalizáciu, makroekonomickej analýze a modelovaniu finančných investícií. Aj po nasledujúcom nástupe na FSEV sa v pedagogickej činnosti zameriava na makroekonómiu, operačný výskum a finančné investovanie. Jeho vedecko výskumná činnosť a jej aplikácie sú zamerané hlavne na tvorbu o optimalizáciu investičných stratégií penzijných fondov.

Na ÚE zabezpečuje kurzy:

Operačný výskum
Finančné investovanie
Optimálne programovanie
Finančné inžinierstvo
Viackriteriálne rozhodovanie

publikačná činnosť