Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oľga Gyárfášová

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Oľga Gyárfášová prednáša na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov ÚEŠMV). V rokoch 2015-2020 tento Ústav viedla. Vyštudovala sociológiu na FiF UK, doktorandské štúdium a habilitáciu obhájila v odbore politológia. Výskumne sa venuje najmä voličskému správaniu, politickej kultúre, verejnej mienke, právam menšín a rodovým štúdiám, ako aj analýzam populizmu a pravicového extrémizmu. Je autorkou, spoluautorkou a spolueditorkou desiatok odborných publikácií. Pracovala na viacerých medzinárodných i domácich vedeckých projektoch, je národnou koordinátorkou projektov Európske elektorálne štúdiá (EES) a Porovnávacie štúdiá volebných systémov (CSES). Je spoluriešiteľkou projektov APVV i VEGA. Ako hosťujúca profesorka bola v roku 2017 na dvojmesačnom pobyte na Univerzite v Innsbrucku. Hovorí plynule anglicky, nemecky, rozumie rusky a poľsky. 

Oľga Gyárfášová je členkou redakčnej rady časopisu Sociológia; Správnej rady Inštitútu pre verejné otázky; v rokoch 2012-2017 bola členkou Atestačnej komisie Sociologického ústavu AV ČR. 

Kurzy:

Bc. stupeň
Politická sociológia,
Európske politické kultúry,
Problémy výskumu verejnej mienky a dizajn projektu

Mgr. stupeň
Metodológia spoločenských vied,
Európska únia v politickom a verejnom diskurze 

publikačná činnosť