Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Donald Wertlen

Donald Wertlen vyštudoval Fakultu sociálnych a ekonomických vied, kde v roku 2019 získal s vyznamenaním titul Mgr. v odbore Európske štúdiá. Počas štúdia absolvoval ročný program Regionálnej akadémie OSN (RAUN), ako aj viacero konferencií Model United Nations (MUN). Taktiež je členom Disciplinárnej komisie FSEV UK a Akademického senátu UK. V rámci svojho doktorandského štúdia sa venuje rôznym aspektom energetickej politiky a energetickej bezpečnosti v Európskom ale aj širšom geopolitickom kontexte.