Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pavol Hardoš

Pavol Hardoš vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (Mgr.) a na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (MA, PhD), so špecializáciou na politickú teóriu. Na ÚEŠMV pracuje od septembra 2015 pracuje ako odborný asistent. Učí kurzy o rôznych teoretických aspektoch štúdia politiky. Venuje sa demokratickej teórii, politickej reprezentácii, modernej politickej filozofii a epistemickým aspektom demokracie. 

Kurzy:
Politologické teórie (Bc. stupeň)
Teórie demokracie (Bc. stupeň)
Moderná Politická Filozofia (Mgr. stupeň)
Politická reprezentácia: minulosť, súčasnosť a budúcnosť (Mgr. stupeň)