Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Andrea Figulová

Mgr. Andrea Figulová, PhD.

Andrea Figulová vyštudovala politológiu na Filozofickej Fakulte UK a právo na Karlovej UniverziteV roku 2011 obhájila na FSEV UK dizertačnú prácu na tému Energetická bezpečnosť – súčasť zahraničnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie. Vo svojom výskume sa zaoberá slovenskou a zahraničnou politikou s dôrazom na  energetické otázky a bezpečnosť a slovenským politickým systémom.

Kurzy:
Akademické písanie (Bc.)
Úvod do politológie (Bc.)
Politický systém SR (Bc.)
Seminár k záverečnej práci (Bc.)
Energetická politika a bezpečnosť EÚ (Bc.)
Americké štúdie (Mgr.)
Zahraničná politika SR (Mgr.)

 

publikačná činnosť