Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Andrej Findor

Andrej Findor študoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Pracuje ako docent v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Výskumne ho zaujíma morálne usudzovanie a jeho vzťah k politickým postojom, intervenčné metódy zamerané na zmierňovania stereotypov, predsudkov a diskriminujúceho správania voči stigmatizovaným skupinám, a presvedčujúca komunikácia vedúca k pozitívnej sociálnej zmene.

publikačná činnosť