Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Andrej Findor

Andrej Findor študoval politológiu a sociálne vedy na Univerzite Komenského v Bratislave, Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a Univerzite v Bielefelde. Pracuje ako odborný asistent v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Výskumne ho zaujíma morálne usudzovanie a jeho vzťah k politickým postojom, intervenčné metódy zamerané na zmierňovania stereotypov, predsudkov a diskriminujúceho správania voči stigmatizovaným skupinám, a presvedčujúca komunikácia vedúca k pozitívnej sociálnej zmene.

Andrejova kniha Začiatky národných dejín vyšla v roku 2011. Andrej je zároveň autorom a spoluautorom niekoľkých výskumných článkov a spolueditor publikácií Politics of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe (LIT Verlag: Berlin & Wien, 2008) - so Sophie Wahnich a Barborou Lašticovou a Ako skúmať národ. Deväť štúdíi o etnicite a nacionalizme (Tribun EU: Brno, 2009) s Petrom Dráľom

Kurzy:
Politická psychológia (Bc.)
Politická komunikácia (Bc.)

Metódy sociálnovedného výskumu - výskumný dizajn I a II (Mgr.)
Diplomový seminár (Mgr.)

CV

publikačná činnosť