Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci/ Pracovníčky

Riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie

prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

miestnosť: C036
tel: 02/206 69 839
email: julia.halamovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:15-13:15 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Sekretariát ústavu

Ing. Ľubomíra Dovičovičová

tajomníčka ústavu
miestnosť: C037
tel.: 02/206 69 844
e-mail.: lubomira.dovicovicova@fses.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok a streda 10:00 - 11:00 hod

Pedagogickí/é a vedeckí/é pracovníci/čky ústavu

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD. 
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia
miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: lukas.bakosfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  piatok 8:00 - 10:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Martina Baránková, PhD.
momentálne na materskej dovolenke
odborné zameranie: neverbálne správanie, tvárové výrazy, psychológia emócií, súcit
miestnosť: 
tel: 
e-mail: martina.barankovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: 
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
odborné zameranie: psychológia zdravia
miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 842
e-mail: andrea.madarasova.geckovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
študijná poradkyňa pre 1. ročník Bc. štúdia v anglickom jazyku
koordinátorka študijných poradcov/kýň a študentských študijných radcov/kýň
odborné zameranie:
 sociálna psychológia
miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: katarina.greskovicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: piatok 8:00 - 10:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Rastislav Janičík
študijný poradca pre Bc. štúdium 1.ročník
odborné zameranie: sociálna psychológia, štatistika
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 842
e-mail: rastislav.janicikfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 15:00 - 17:00 hod
Orcid
Researchgate 

Mgr. Karol Kováč, PhD.
študijný poradca pre Mgr. štúdium 2.ročník
odborné zameranie: stres manažment, syndróm vyhorenia, work-life balance, psychológia zdravia
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 842
e-mail: karol.kovacfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 8:00 - 10:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Katarína Křížová, PhD.
študijná poradkyňa pre Mgr. štúdium 1.ročník
študijná poradkyňa pre mobility
odborné zameranie: psychológia detskej úzkosti, rodinné vzťahy, komplexná a vzťahová trauma
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 842
e-mail: katarina.krizovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Bc. Dominika Kunová
odborné zameranie: všeobecná psychológia
miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 839
e-mail: dominika.kunova@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 12:00 - 13:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr.et Mgr. Václav Linkov, Ph.D.
študijný poradca pre Bc. štúdium 2.ročník
odborné zameranie: dopravná psychológia, interkulturná psychológia, teoretická psychológia
miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 842
e-mail: vaclav.linkov@@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 15:00 – 17:00 hod 
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. - funkčné miesto: profesorka
kariérna poradkyňa pre Bc., Mgr. aj PhD. študentov slovenského aj anglického programu
odborné zameranie: psychológia osobnosti, psychodiagnostika dospelých, psychológia v manažmente ľudských zdrojov, pracovná a organizačná psychológia
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 840
e-mail: elena.lisafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 15:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M.,MBA
študijný poradca pre 3. ročník Bc. štúdia v anglickom jazyku
odborné zameranie
: právna psychológia, sociálna psychológia
miestnosť: C038
tel.:02/206 69 839
e-mail: pavel.marianifses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 15:00 - 17:00 hod
Orcid
Researchgate

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. - funkčné miesto: profesor
odborné zameranie: psychológia zdravia, sociálna psychológia, psychológia marketingu
miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mailradomir.masaryk@fses.uniba.sk 
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Radoslav Merva
študijný poradca pre Bc. štúdium 3.ročník
odborné zameranie: psychológia osobnosti, štatistika, nepodložené presvedčenia
miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 841
e-mail: radoslav.merva@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Ivana Popovičová, PhD.
študijná poradkyňa pre PhD. štúdium
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia
miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838 
e-mail: ivana.popovicova@uniba.sk
konzultačné hodiny:  piatok 11:30 - 13:30 hod
Orcid
Reasearchgate

Mgr. Veronika Sklenárová
študijná poradkyňa pre 2.ročník  Bc. štúdia v anglickom jazyku
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia, riadenie výkonnosti na pracovisku, psychodiagnostika v HR, osobnosť a vzťahy na pracovisku
miestnosť: C039
tel.:02/206 69 841
e-mail: veronika.sklenarova@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 - 11:00 hod
Orcid
Researchgate

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. - funkčné miesto: profesorka
koordinátorka tímu Psychológie zdravia
Odborné zameranie: pedagogická a školská psychológia, metodika vzdelávania v psychológii
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 842
e-mail: lenka.sokolovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 11:30 - 13:30 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD. - funkčné miesto: docentka
koordinátorka tímu Pracovnej psychológie
odborné zameranie: psychológia emócií, úspešnosť rozpoznávania tvárových výrazov a sledovaním očného pohľadu - eyetracking
miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 839
e-mail: bronislava.strnadelovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  streda 8:00 - 10:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Jana Talianová
odborné zameranie: psychológia riadenia ľudských zdrojov
miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 841
e-mail: jana.talianova@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:30 - 15:30 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Interní doktorandi

Konzultáciu je potrebné dohodnúť predom e-mailom.

MenoE-mailKonzultačné hodiny
Mgr. Matúš Brziakbrziak2@uniba.skutorok 10:00-11:00 hod
Mgr. Juliána Bujňákovábujnakova44@uniba.skpondelok 9:00-11:00 hod
Mgr. Karin Černickajacernickaja1@uniba.skstreda 17:00 -18:00 hod
Mgr. Andrea Čiernacierna54@uniba.skpondelok 10:00-11:00 hod 
Denis Deriglazov MScderiglazov1@uniba.skštvrtok 10:00-11:00 hod
Mgr. Ján Hlodákhlodak2@uniba.skutorok 10:00-11:00 hod
Mgr. Bianka Karlíkovákarlikova15@uniba.skstreda 9:00-10:00 hod
Mgr. Lívia Kernovákernova6@uniba.skstreda 13:15-14:15 hod
Mgr. Veronika Korimkorim3@uniba.skstreda 11:30-13:00 hod
Mgr. Lucia Kupkovičovákupkovicova7@uniba.skutorok 14:00-15:00 hod
Mgr. Mária Lesičkoválesickova6@uniba.skstreda 8:30-9:30 hod
Mgr. Dagmar Majerechovámajerechova5@uniba.skpiatok 11:30-13:30 hod
Mgr. Lenka Ottingerováottingerova2@uniba.skpondelok 10:00-11:00 hod
Mgr. Beáta Sobotovácsefalvayova1@uniba.skpondelok, streda 9:00-13:00 hod
Mgr. Michaela Valachovávalachova81@uniba.skpiatok 8:00-10:00 hod
Mgr. Miroslava Šudila Žilinskázilinska7@uniba.skpondelok 10:00-11:00 hod
Mgr. Alexandra Šurinovásurinova32@uniba.skpondelok 15:00-16:00 hod
Mgr. Lucia Valjentovávaljentova6@uniba.skutorok 14:00-15:00 hod
Mgr. Dagmar Szitás
zástupkyňa študentov PhD.
szitas9@uniba.skstreda 9:30-10:30 hod

Externí doktorandi

MenoE-mail
Mgr. Veronika Sklenárovásklenarova37@uniba.sk
Ing. Mgr. Pavel Mariani, MBA, LL.M.mariani1@uniba.sk
Mgr. Vladimír Košakosa22@uniba.sk

Študenti/ študentky v Radách študijných programov

Romana Kubálekovákubalekova2@uniba.skzástupkyňa študentov pre I. stupeň
Vivien Ballaballa19@uniba.skzástupkyňa študentov pre I. stupeň v anglickom jazyku
Bc. Vladimír Pivkopivko7@uniba.skzástupca študentov pre II. stupeň
Mgr. Dagmar Szitásszitas9@uniba.skzástupkyňa študentov pre III. stupeň

Študentskí študijní radcovia/ študentké študijné radkyne

Menované pani dekankou:

Paulína Mičurovámicurova5@uniba.skradkyňa pre I. stupeň 
Marharyta Golupgolub2@uniba.skradkyňa pre I. stupeň v anglickom jazyku
Bc.Dorota Ničíkovánicikova1@uniba.skradkyňa pre II. stupeň
Mgr.Mária Lesičkoválesickova6@uniba.skradkyňa pre III. stupeň

Pomocní radcovia/ pomocné radkyne:

Ema Vanekovávanekova43@uniba.sk1PP1
Nadia Kramecovákramecova2@uniba.sk1PP1
Anastasiia Golub golub1@uniba.sk2PP1/en
Soňa Senešiovásenesiova8@uniba.sk2PP1
Romana Kubálekovákubalekova2@uniba.sk3PP1
Laura Alice Šustákovásustakova4@uniba.sk3PP1
Petra Hroncováhroncova41@uniba.sk3PP1
Bc. Michal Čupacupa1@uniba.sk1mPP1