Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná spolupráca

EEA and Norway grants

Vo februári 2016 sa doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD. za podpory Norway grants 2015 Bilateral Funds in National Level mala možnosť zúčastniť výcviku v rodinnej terapii zameranej na emócie v Oslo v Nórsku. Výcvik viedla Joanne Dolhanty PhD. z Mt Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade. V rámci nadviazania ďalšej spolupráce sa v dňoch 19.6.-22.6.2016 na pôde Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied uskutoční výcvik v rodinnej terapii zameranej na emócie. 

Mt Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade

V dňoch 19.6.-22.6.2016 na pôde Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied uskutoční výcvik v rodinnej terapii zameranej na emócie s Joanne Dolhanty PhD. z Mt Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade. Prvé dva dni bude doktorka Dolhanty viesť rodičovskú skupinu a celé štyri dni sú určené pre terapeutov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojej práci s rodinami. Cieľom workshopu pre rodičov je pomôcť im zdokonaliť ich zručnosti v kontakte so svojimi deťmi a cieľom výcviku pre terapeutov je prehĺbiť ich zručnosti v kontakte s rodičmi, aby im tak pomohli byť lepšími rodičmi pre svoje deti.

Pozvánka na rodičovský workshop 19.-20.6.2016
Pozvánka na workshop profesionálov 19.-22.6.2016

American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action

Pre rok 2015 bol doc. Mgr. Júlii Halamovej, PhD. na rozvoj komunitnej psychológie a na organizovanie konferencie a workshopu udelený organizáciou American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action grant s názvom Developing and maintaining Community psychology support networking through organizing regional conference and creating webpage.

Komunitná psychológia

Pre rok 2016 bol doc. Mgr. Júlii Halamovej, PhD. na rozvoj komunitnej psychológie a na organizovanie konferencie a workshopu udelený organizáciou American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action grant s názvom Maintaining Community psychology networking through organizing regional conference, workshop and publishing conference almanac.

Komunitná psychológia

Schuhfried

Fakulta sociálnych a ekonomických vied vstúpila do spolupráce s medzinárodným vydavateľstvom počítačovej psychodiagnostiky SCHUHFRIED (http://www.schuhfried.com). V rámci tejto spolupráce môžu študenti a učitelia psychológie na Univerzite Komenského využívať systém počítačovej a prístrojovej psychodiagnostiky VTS (Vienna Test System) a CPS (Cogniplus) pre pedagogickú, ako aj vedecko-výskumnú činnosť. Pracovníci Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK v súčasnosti poskytujú osobnú psychodiagnostiku pre účely kariérového alebo osobného rozvoja všetkým záujemcom (po objednaní) zdarma.

V prípade záujmu o osobnú diagnostiku alebo pedagogicko-výskumné využitie VTS/CPS, prosím, kontaktujte fakultnú garantku:
Mgr. Miriam Remišovú
miriam.remisovafses.uniba.sk

Viac informácií o medzinárodnom vydavateľstve počítačovej psychodiagnostiky SCHUHFRIED nájdete na: www.schuhfried.com.