Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav aplikovanej psychológie

Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK prináša vzdelávanie zamerané na všetky oblasti psychológie. Naši absolventi pracujú v oblastiach personalistiky, ľudských zdrojov, marketingu, manažmentu, poradenskej psychológie, psychoterapie, psychometriky, ale aj klinickej psychológie. Ponúkame všetky typy štúdia: bakalárske, magisterské aj doktorandské. Bakalárske a doktorandské štúdium je možné študovať aj v anglickom jazyku. Všetky slovenské programy a doktorandské štúdium v angličtine sú bezplatné. Náš bakalársky program v angličtine je spoplatnený sumou 3000 eur. Viac sa o ňom dočítate na tejto stránke.

Sme súčasťou najmladšej fakulty najstaršej slovenskej univerzity. K vzdelávaniu pristupujeme inovatívne a zároveň poctivo. Sme malou fakultou, kde skoro každý každého pozná, a prednášajúci ku študentom pristupujú partnersky a s rešpektom. Naším hlavným špecifikom je však menší počet predmetov. Naše študijné plány neobsahujú množstvo prednášok, aj skúšok je menej, aby sme mohli ísť viac do hĺbky. Radšej kvalita než kvantita.

Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie problémov reálneho sveta. Naši absolventi sa uplatňujú vo všetkých oblastiach psychológie, niektorí tiež pracujú pre mimovládne organizácie, alebo rozbehli vlastné podnikanie. Náš program však ponúka aj možnosť podieľať sa na excelentnom výskume vykonávanom našimi poprednými vedeckými odborníkmi. Mnohí naši absolventi sa preto venujú aj výskumu. 

Počas celého štúdia sa snažíme študentom a študentkám sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny pozývame odborníčky a odborníkov, ktorí v danej oblasti pracujú. Naše študentky a študentov v rámci praxe vysielame tam, kde sa môžu niečo naučiť.

Kvalitu vzdelania zabezpečuje tím prednášajúcich, špičkových výskumníkov a výskumníčok, aj uznaváných expertiek a expertov z praxe. 

Kto u nás prednáša?

Profesorka Júlia Kanovská Halamová sa venuje poradenskej psychológii a psychoterapii, výskumne sa zaoberá emóciami, sebasúcitom a sebakritickosťou.
Profesorka Andrea Madarasová Gecková sa venuje výskumu v oblasti psychológie zdravia. Vedie výskum mapujúci nové výzvy dospievania generácie Z, ale zároveň i výskum zvládania náročných situácií pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.
Funkčné miesto profesor majú  Elena Lisá, ktorá sa venuje psychológii osobnosti, diagnostike v práci a organizačnému správaniu a tiež aj  Radomír Masaryk , ktorý sa venuje sociálnej psychológii, v súčasnosti vedie projekt výskumu rovesníckeho tútorstva na stredných školách a zaoberá sa aj psychológiou zdravia.
Docentka Lenka Sokolová sa venuje pedagogickej a školskej psychológii, zaoberá sa inovatívnymi prístupmi k vyučovaniu nielen psychológie, problematikou stratégií učenia sa, vyučovania a riadenia školskej triedy u rôznych cieľových skupín.
Čo sa týka odborných asistentiek a asitentov: 
Martina Baránková sa výskumne zaoberá psychológiou emócií, ich neverbálnymi prejavmi a najmä ich tvárovými výrazmi. Skúma predovšetkým súcit ako komplexnú sociálnu emóciu.
Katarína Greškovičová sa zaoberá sociálnou psychológiou, hlavne vzťahmi v rodine a to bondingom a attachmentom. Aktuálne skúma attachment aj v pracovnom prostredí.
Katarína Křížová sa výskumne zaoberá psychológiou detskej úzkosti, predovšetkým vplyvu rodinného prostredia na vznik a priebeh úzkostných porúch u detí.
Václav Linkov sa venuje dopravnej psychológii, ďalej sa zaujíma o kultúrnu psychológiu, východoázijské pôvodné psychológie a prepojenie psychológie s matematikou a informatikou.
Bronislava Šoková sa výskumne zaoberá psychológiou emócií, úspešnosťou rozpoznávania tvárových výrazov a sledovaním očného pohľadu - eyetrackingom.

Lektori:
Lukáš Bakoš sa venuje pracovnej a organizačnej psychológii, najmä rozvoju manažérov a tímov a tiež využívaniu umelej inteligencie pri hľadaní a nábore uchádzačov o zamestnanie.
Rastislav Janičík sa venuje štatistike a sociálnej psychológii.
Radoslav Merva sa zaoberá psychológiou osobnosti, štatistikou a  nepodloženými presvedčeniami.
Ivana Popovičová sa zaoberá pracovnou a organizačnou psychológiou.
Veronika Sklenárová sa venuje organizačnej a pracovnej psychológii, psychodiagnostikou v HR, riadením výkonnosti zamestnancov a vzťahmi na pracovisku.
Dominika Kunová
Jana Talianová

Ak máte záujem o aktuálne informácie o činnosti nášho ústavu, napíšte nám, alebo si pridajte našu stránku na sieti Facebook.