Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav mediamatiky

Ústav mediamatiky je najmladším pracoviskom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Momenálne ako jediný z ústavov fakulty sídli v Martine.

Pracovníci ústavu tvoria moderný študijný program, v ktorom sa snažia rozvíjať mediamatické zručnosti, vychovávať informačných profesionálov a podnecovať kreativitu našich študentov.

Naša misia

  • Byť špičkovým výskumným a vzdelávacím pracoviskom v oblasti informačnej vedy a špecificky v oblasti mediamatiky.
  • Vychovávať informačných profesionálov, schopných uplatniť sa vo výskume a podnikaní v podmienkach priemyslu 4.0.
  • Zapájať sa do medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov predovšetkým v rámci EU.
  • Aktívne prispievať k rozvoju regiónu Turca (a Žilinského kraja).