Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Čo je mediamatika

Gramotnosť 21. storočia

Mediamatika stojí na troch pilieroch: kreativite, kritickom myslení a zvládnutí informačno – komunikačných technológií. Mediamatika je myšlienka, je spôsob videnia sveta, mediamatika je cesta, mediamatika je otvorený priestor, naplnený a neustále dopĺňaný objektmi poznania a komunikáciou ľudí, ľudí a počítačov i počítačov medzi sebou. Mediamatika má toľko tvárí, koľko ich má informácia.

Študijný program

Mediamatika je akreditovaný študijný program v odbore knižnično-informačné štúdiá. Momentálne ho ponúkame v bakalárskom stupni v dennej forme, kombinovanou metódou výučby

Predmety sú realizované rôznymi formami výučby: pravidelné prednášky a cvičenia, workshopy, terénne cvičenia a teambuildingy. Kladieme dôraz na teoretickú aj praktickú prípravu študentov, preto je súčasťou štúdia u nás aj povinná odborná prax v spoločnostiach a organizáciach, ktoré s nami spolupracujú na vzdelávaní a príprave na budúce povolanie.