Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
lektor vysokej školy

Ing. Ľubomíra Dovičovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
tajomníčka ÚAP

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy

Mgr. Rastislav Janičík

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
lektor vysokej školy

prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
profesorka vysokej školy, univerzity

Mgr. Karol Kováč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy

Mgr. Katarína Křížová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy

Mgr. Mgr. Václav Linkov, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
[1] 2

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava