Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 69 842
Miestnosť
C 038
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Baránková, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Katarína Křížová, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava