Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Baránková, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Beata Chrenová

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava