Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Jana Talianová

Mgr. Jana Talianová

Odborné zameranie: Psychológia riadenia ľudských zdrojov

Vzdelanie:
2004 - 2009 FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. v odbore psychológia
2000 - 2004 Gymnázium Konštantínova, Prešov

Pracovné skúsenosti:
2015 - 2020 CEO výskumnej agentúry NMS MARKET RESEARCH SR
2013 – 2015 Project Manager výskumnej agentúry NMS MARKET RESEARCH SR
2010 – 2013 Field Manager výskumnej agentúry MARKET VISION SLOVAKIA S.R.O.

Kurzy a certifikáty:
2023 PTI - Inštitút terapie hrou – Kurz filiálnej terapie
2018 Business Coaching College - Business Coaching - meaning and mechanics of coaching in business