Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Rastislav Janičík

Mgr. Rastislav Janičík

Odborné zameranie: Štatistika, Sociálna psychológia

Vzdelanie:
2022-súčasnosť Ústav experimentálnej psychológie, SAV, psychológia (PhD.)
2020-2022 Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, psychológia (Mgr.)
2016-2020 Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, psychológia (Bc.)

Pracovné skúsenosti:
2021 Socializácia študentov po sociálnej izolácií spôsobenou korona-krízou (Prax)
2022 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (Prax)
2023-súčasnosť Pressburg Academy
         Pozícia: Lektor
         Poskytovanie prednášok a workshopov z oblasti tém psychológie pre dospelých a seniorov.