Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Podmienky prijímacieho konania na BC štúdium 2023/2024 

Príloha 2: Súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe

Poradovník sa zostavuje LEN v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia a to na základe výsledkov testov SCIO. 

 • Poradie sa zostavuje na základe jednoduchého aritmetického priemeru výsledkov zo testov SCIO zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. Konkrétnemu percentilu je priradený ten istý počet bodov.

Ponúkané štud. programy v akad. roku 2023/2024

Štud. program - skratka Jazyk výučby
Aplikovaná ekonómia – AE1 slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry ako aj absolvovanie niektorých predmetov
Európske štúdiá – ES1 V 1.ročníku kombinácia SJ a AJ, vo vyšších ročníkoch najmä AJ
Mediamatika – ME1 slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry
Sociálna a pracovná psychológia SK – PP1 (nespoplatnený štud. program) Kombinácia SJ a AJ
Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku – PP1/en (spoplatnený štud. program) len AJ
Sociálna antropológia – SA1 slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry

Informácie ohľadom SCIO testov

Všetky informácie o testoch SCIO v rámci priíjmacieho konania na našej fakulte nájdete tu 

Fakulta tieto testy neorganizuje, ani na ne uchádzačky a uchádzačov nepozýva. Prihlásenie sa na test a úhrada nákladov s ním spojených je záležitosťou uchádzačky a uchádzača.

 

Fakulta akceptuje prvých päť termínov Národných porovnávacích skúšok

 • 10.12.2022
 • 4.2.2023
 • 4.3.2023
 • 2.4.2023
 • 29.4.2023

 

Fakulta akceptuje prvých šesť termínov Národných porovnávacích skúšok pre uchádzačky a uchádzačov so zahraničnou strednou školou. 

 • 10.12.2022
 • 4.2.2023
 • 4.3.2023
 • 2.4.2023
 • 29.4.2023
 • 20.5.2023

 

Fakulta poskytuje svojim uchádzačkám a uchádzačom zľavu na test z Anglického jazyka. V prípade, že chcete využiť zľavu z poplatku na tento SCIO test, musíte sa zúčastniť v online forme NPS v piatom termíne, t.j. 29.4.2023.