Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Ponúkané štud. programy v akad. roku 2022/2023

Štud. program - skratka Jazyk výučby
Aplikovaná ekonómia – AE1 slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry
Európske štúdiá – ES1 V 1.ročníku kombinácia SJ a AJ, vo vyšších ročníkoch najmä AJ
Mediamatika – ME1 slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry
Sociálna a pracovná psychológia SK – PP1 (nespoplatnený štud. program) Kombinácia SJ a AJ
Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku – PP1/en (spoplatnený štud. program) len AJ
Sociálna antropológia – SA1 slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry