Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihláška

Programy, na ktoré sa môžete momentálne prihlásiť nájdete v sekcii Prijímacie konanie

Prihlášku podávate elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk

 

Postup podávania prihlášok na štúdium

1. krok: PRIHLÁSENIE alebo REGISTRÁCIA (ak ešte nie ste na stránke registrovaní)

 

2. krok: VÝBER ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Podľa inštrukcií na stránke vyhľadajte študijný program, o ktorý máte záujem, a vložte ho „Do aktovky“.

DÔLEŽITÉ: vyberte si správny variant Termínu podania prihlášky - bakalárske štúdium, 1. kolo/SK

 

DÔLEŽITÉ: Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť na štúdium viacerých študijných programov našej fakulty a uviesť medzi nimi preferencie.

Ak máte záujem prihlásiť sa na viacero študijných programov (max. 3), najprv vyhľadajte všetky študijné programy a vložte ich „Do aktovky“.

 

V priečinku „Moja aktovka“ sa nachádzajú všetky vami vybrané študijné programy.

 

3. krok: VYTVORENIE PRIHLÁŠKY

Kliknite na možnosť Nová prihláška. V prípade, že máte záujem o viacero študijných programov našej fakulty, v tomto kroku ich pridáte do prihlášky tak, že kliknete na tlačidlo „Do prihlášky“.

 

Výsledkom je prihláška, ktorá obsahuje viaceré študijné programy.

 

4. krok: VYPLNENIE PRIHLÁŠKY

Po kliknutí na tlačidlo „Hotovo“ sa vám zobrazia Rozpracované prihlášky. Ak ste si istí, že sú v prihláške všetky študijné programy fakulty, o ktoré máte záujem, môžete prejsť k vyplneniu prihlášky.

 

DÔLEŽITÉ: Ako prvé sa vás systém opýta, či chcete „Prevziať údaje z elektronickej žiackej knižky(ASC)?“. Zvoľte možnosť NIE.

 

Ďalej pokračujte vo vypĺňaní formulára podľa inštrukcií na stránke, polia označené * sú povinné.

DÔLEŽITÉ: Na liste 8/10 nevypĺňate študijné výsledky zo strednej školy. Tento list preskočte.

 

5. krok: KONTROLA

Na liste 10/10 si skontrolujte všetky údaje. V potvrdenej prihláške už nebudete môcť údaje upravovať, preto prihlášku potvrďte, až keď máte vyplnené všetky údaje a chcete ukončiť evidovanie prihlášky.

K editovaniu nepotvrdenej prihlášky sa budete môcť vrátiť neskôr (aj po odhlásení a opätovnom prihlásení).

 

TAKMER HOTOVO...

 

ĎALŠIE KROKY

1.      Potvrdenú prihlášku vytlačte (kliknite na tlačidlo „Prihláška“ a PDF súbor s prihláškou sa stiahne do počítača) a podpíšte a riadne odlož. 

2.      Po kliknutí na „Príkaz na úhradu“ sa do počítača stiahne PDF súbor s informáciami k úhrade poplatku za prijímacie konanie (40 eur). Poplatok je nutné uhradiť do 31.3.2023. Pri platbe sa musí vyplniť ako variabilný, tak aj špecifický symbol. odporúčame naskenovať QR kód na príkaze a údaje sa vyplnia. 

 

DÔLEŽITÉ: Pre urýchlenie spracovania prihlášky odporúčame uchádzačom a uchádzačkám uhrádzať poplatky za prijímacie konanie elektronickým bankovým prevodom, nie formou šekovej poukážky.

 

3.    Podpísanú prihlášku si odlož tak, aby si ju potom v septembri našiel a donesieš ju rovno na zápis. Adresa

Informácie o ostatných prílohách k prihláške na jednotlivé študijné programy a stupne štúdia a podrobný popis podmienok prijímacieho konania si prečítajte:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzacky-a-uchadzaci/

 Prihlášku NIE JE potrebné potvrdiť lekárom.