Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

Milé uchádzači a uchádzačky, najbližší deň otvorených dverí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied sa bude konať 20. februára 2024 od 10:00.

Podrobnosti o dni otvorených dverí zverejníme čoskoro, pre najaktuálnejšie informácie nás sledujte na Instagrame alebo na Facebooku.

Podrobnejšie info pre uchádzačky a uchádzačov nájdete tu.

V ČOM JE FSEV VÝNIMOČNÁ?

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je moderná, dynamická a najmladšia fakulta UK. Za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať na najlepšiu fakultu v oblasti ostatných spoločenských vied na Slovensku. FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám, aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská a otvorená, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.

  • Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naši študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na konci semestra.
  • Na FSEV UK pôsobí špičkový vedecký tím Sociálne kontexty v lokálnych komunitách, v rámci vedeckej činnosti fakulta realizovala významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.
  • V areáli fakulty vzniká prvá komunitná záhrada Komunitka, na tvorbe ktorej sa podieľajú ako študenti, tak aj vyučujúci a zamestnanci fakulty. Tento unikátny priestor bude slúžiť nie len na oddych, ale aj na výučbu či mimoškolské aktivity.
  • V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ sme organizovali Pre-presidency conference, s odporúčaniami formulovanými pre vládu SR prostredníctvom účasti expertov z Trans-European Political Science Association.
  • FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj zábavy a chutného jedla sa koná raz ročne v priestoroch fakulty. Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúci, študenti aj naši absolventi.
  • Expertky z fakulty sa podieľali na príprave Celoštátnej stratégie ľudských práv.
  • Študenti a študentky sú už počas štúdia zapájaní do výskumných úloh na jednotlivých pracoviskách.
  • Všetky študijné programy majú inkorporovanú možnosť odbornej stáže či terénneho výskumu.

 

KARIÉRA PO ŠTÚDIU

Naše absolventky a absolventi nachádzajú uplatnenie v medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných centrách, v analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v mimovládnych organizáciách alebo akademickom sektore. Tiež pôsobia v odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu a konzultačných aktivít či psychologických tréningov, vo finančných inštitúciách, v súkromnom sektore na ekonomických a analytických pozíciách.

 

Ďalšie fakty o FSEV UK
• Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naši študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na konci semestra.
• V areáli fakulty vzniká prvá univerzitná komunitná záhrada Komunitka. Spoločne ju vytvárajú študentky a študenti, vyučujúce a vyučujúci. Slúžiť bude nie len na oddych, ale aj na výučbu či mimoškolské aktivity.
• FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj zábavy a chutného jedla sa koná raz ročne v priestoroch fakulty. Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúce a vyučujúci, študentky a študenti aj naše absolventky a absolventi. Príďte sa pozrieť aj Vy 6.12. o 17.00 hod.
• Súčasťou všetkých študijných programov je aj možnosť odbornej stáže či terénneho výskumu.