Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

Všetkých študentov a študentky, výchovných poradcov a poradkyne a, samozrejme, aj rodičov pozývame na Deň otvorených dverí Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa koná 5. novembra 2020 13:00-15:00 vo virtuálnom priestore. 

DOD bude prebiehať online na Zoome. Po kliknutí na link uvidíte na lište alebo na obrazovke telefónu "breakout rooms", ikonka sú štyri štvorčeky, vyzerá trocha ako ikona Windows. Vyberiete si študijný program, ktorý vás najviac zaujíma a za 60 minút sa dozviete všetko o jeho fungovaní. Čo presne sa naučíte a čo z vás môže byť po škole? Koľko budete mať predmetov za semester? Vyučuje sa aj v angličtine? Aké je prostredie fakulty? Na všetko zistíte odpovede priamo od našich špičkových pedagógov a pedagogičiek. A nebude to žiadny nudný powerpoint, pripravené máme rozhovory, ukážky, fotky, videá a aj súčasných študentov, ktorých sa môžete spýtať, čo vám len napadne (áno, aj to, kde majú najlepšie pivo). No a čo je na tom najlepšie? Netreba nikam cestovať, stačí zapnúť počítač alebo telefón a 5. novembra kliknúť sem.

Dôležité! Aby všetko fungovalo, ako má, dajte si pozor, či máte najnovšiu verziu Zoomu (na PC aspoň 5.3, ak na mobile nemáte automatické akutalizácie, updatnite cez App Store alebo Google Play). Všetkých šesť livestreamov bude aj nahrávaných. Tešíme sa na vás!

Harmonogram:
⏱13:00-14:00
Sociálna a pracovná psychológia (Bc, Mgr, PhD)
Aplikovaná ekonómia (Bc, Mgr, PhD)
Verejná politika (Mgr, PhD)

⏱14:00-15:00
Európske štúdiá (Bc, Mgr, PhD)
Sociálna antropológia (Bc, Mgr, PhD)
Mediamatika (výučba prebieha v Martine) (Bc)

Podrobnejšie info pre uchádzačky a uchádzačov nájdete tu.

V ČOM JE FSEV VÝNIMOČNÁ?

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je moderná, dynamická a najmladšia fakulta UK. Za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať na najlepšiu fakultu v oblasti ostatných spoločenských vied na Slovensku. FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám, aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská a otvorená, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.

  • Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naši študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na konci semestra.
  • Na FSEV UK pôsobí špičkový vedecký tím Sociálne kontexty v lokálnych komunitách, v rámci vedeckej činnosti fakulta realizovala významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.
  • V areáli fakulty vzniká prvá komunitná záhrada Komunitka, na tvorbe ktorej sa podieľajú ako študenti, tak aj vyučujúci a zamestnanci fakulty. Tento unikátny priestor bude slúžiť nie len na oddych, ale aj na výučbu či mimoškolské aktivity.
  • V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ sme organizovali Pre-presidency conference, s odporúčaniami formulovanými pre vládu SR prostredníctvom účasti expertov z Trans-European Political Science Association.
  • FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj zábavy a chutného jedla sa koná raz ročne v priestoroch fakulty. Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúci, študenti aj naši absolventi.
  • Expertky z fakulty sa podieľali na príprave Celoštátnej stratégie ľudských práv.
  • Študenti a študentky sú už počas štúdia zapájaní do výskumných úloh na jednotlivých pracoviskách.
  • Všetky študijné programy majú inkorporovanú možnosť odbornej stáže či terénneho výskumu.

 

KARIÉRA PO ŠTÚDIU

Naše absolventky a absolventi nachádzajú uplatnenie v medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných centrách, v analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v mimovládnych organizáciách alebo akademickom sektore. Tiež pôsobia v odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu a konzultačných aktivít či psychologických tréningov, vo finančných inštitúciách, v súkromnom sektore na ekonomických a analytických pozíciách.

 

Ďalšie fakty o FSEV UK
• Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naši študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na konci semestra.
• V areáli fakulty vzniká prvá univerzitná komunitná záhrada Komunitka. Spoločne ju vytvárajú študentky a študenti, vyučujúce a vyučujúci. Slúžiť bude nie len na oddych, ale aj na výučbu či mimoškolské aktivity.
• FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj zábavy a chutného jedla sa koná raz ročne v priestoroch fakulty. Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúce a vyučujúci, študentky a študenti aj naše absolventky a absolventi. Príďte sa pozrieť aj Vy 6.12. o 17.00 hod.
• Súčasťou všetkých študijných programov je aj možnosť odbornej stáže či terénneho výskumu.