Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2022 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2022/2023. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v letáku, ktorý si môžete stiahnuť z nášho zabezpečeného online úložiska tu: NŠP leták. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (nsp-sksaia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (nsp-foreignsaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2023, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2023/2024.

Ponuka STA a STT v AR 2022/2023 v španielskej Granade

Dear Partner,

We are glad to inform you that we have launched two actions in order to manage Erasmus Teaching and Administrative Staff mobilities for 2022/23.

Academic Offer for Visiting Teachers:

Administrative Staff Training Week:

CONTACT:
Internationalization OfficeFaculty of Political Sciences and Sociology
Oficina de atención Virtual: meet.google.com/xhd-neee-tgd
Horario de atención: de lunes a jueves de 11h a 13h
Atención presencial mediante cita previa
Rector López Argüeta, s/n 18071 Granada (Spain)
Tlf.:+34958246322
https://polisocio.ugr.es/movilidad-internacional.php

Call for Applications for Erasmus+ Internships 2022/23 - University of Almería

Universidad de Almería otvorila Výzvu na podávanie žiadostí na Erasmus+ stáž určenú pre študentov a čerstvých absolventov.

Podrobnosti k výzve:

Deadline na podávanie žiadostí: 13.Máj 2022

Dĺžka stáže: od 6 – do 12 mesiacov

Finančná podpora: zo strany University of Almería 400,- EUR/mesiac

Chinese-Austrian-EU Summer School 2022 ONLINE

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať že Univerzita v Salzburgu opätovne otvára avšak v online forme:
Summer School 2022 – Going Global.

Nominácie je možné podávať do 01.05.2022

Bližšie informácie : 

TRIESTE NEXT - FESTIVAL OF SCIENTIFIC RESEARCH

Dear colleagues!

We are pleased to inform you about the TRIESTE NEXT - FESTIVAL OF SCIENTIFIC RESEARCH taking place in Trieste in September 2022. We would be very grateful if you could spread the information about the event among the students of your University: applications are open until the 13th of March.

Please find all information on the following link:

https://www.triestenext.it/international-academy

TRIESTE NEXT-FESTIVAL OF SCIENTIFIC RESEARCH

11th Edition| 23-25 September 2022

International Academy fellowships

Applications are now open for theTrieste Next International Academy fellowships, a 3-day intensive program that will take place in Trieste on September 22-24, 2022, on the occasion of the 2022 Edition of the Festival of Scientific Research(promoted by the Municipality of Trieste, the University of Trieste and ItalyPost).

The Academy Program is specifically designed for BA, MA and PhD students and offers the possibility to attend the 11th Edition of Trieste Next, thus granting access to:

 • over 60 talks, conferences, workshops with renowned scientists, researchers and professionals
 • 3 special sessions on physics, medical sciences and biotechnologies
 • guided tours and visits to renowned science research centres based in the Friuli Venezia Giulia Region
 • full board accommodation with bus transfers throughout the duration of the event

Youth Dialogue on Internet Governance (YouthDIG), TRIESTE

KTO: Youth Dialogue on Internet Governance (YouthDIG) Organising Team.

ČO: A grant programme for young people interested in Internet Governance.

OBSAH: During YouthDIG, 30 young people from all over Europe learn about Internet Governance, discuss and exchange ideas with experienced Internet policy practitioners.

At the end of YouthDIG, participants design policy messages that will be presented at EuroDIG but also at the global UN Internet Governance Forum.

PRE KOHO: For applications for its fully-funded grant programme for young people aged 18-30 residing in Council of Europe member states.

KEDY: In 2022, YouthDIG will take place from 17 to 19 June (and EuroDIG from 20 to 22 June).

KDE: In Trieste, Italy.

DEADLINE: until 10 February 2022

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:  https://www.eurodig.org/get-involved/youthdig/    YouthDIG Org Team

4vé akadémia rozvoja kritického myslenia – Vychovávať, vzdelávať, viesť mladých ľudí k vnímavosti 2022

Dobrý deň všetkým,

preposielame Vám pozvánku na zážitkové vzdelávanie  v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia – Vychovávať, vzdelávať, viesť mladých ľudí k vnímavosti, programu, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Autorkou a garantkou 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia je Janette Motlová, zakladateľka EDUMY a súčasná riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patolopsychológie.

Výzva: eduma.sk/vyzva-pre-vysoke-skoly-prihlaste-sa-do-4ve-akademie-rozvoja-kritickeho-myslenia/

Ide o program, ktorý Vám pomôže pracovať s predsudkami a postojmi voči zraniteľným skupinám, podporí vaše kompetencie v oblasti interkultúrneho vzdelávania, storytellingu a kritického myslenia. 

Účasť na vzdelávaní je bezplatná vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+ pre projekt Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania.

Deadline na podanie prihlášky: do 31.1.2022

Kontakt:

 
 

 
 

    Veronika Vanochová

    PR a marketing manažérka
    veronika@eduma.sk, 0910 870 180

  •  EDUMA, n.o.
  •  Račianska 62, 812 75 Bratislava
  •  sídlo: Šášovská 6, 851 06 Bratislava

Letná škola rumunského jazyka a reálií júl 11-29, 2022

Centrum medzinárodnej spolupráce spoločne s Faculty of Letters of Babes-Bolyai University v Cluj-Napoca Vám s radosťou oznamujú, že organizujú

51. ročník Transylvania International Summer Courses of Romanian Language and Civilization.

Prihláška : QR code alebo https://eu.jotform.com/build/213551695014352.  

Kontakt: rosummerschool@ubbcluj.ro.   

FB: https://www.facebook.com/Transylvania-International-Summer-Courses-of-Romanian-Language-105311097634565/?notif_id=1642067665293519&notif_t=page_user_activity&ref=notif 

Ponuka štipendií DBU v NSR + webinar

Dobrý deň milé študentky, milí študenti,

Dovoľte nám informovať Vás o možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike.

Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium v aktuálnom akadem. roku a všetci absolventi z minulých rokov. Jediným obmedzením je záujem študenta o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, resp. na univerzite podľa vlastného uváženia.

Prínos takéhoto pobytu netreba predstavovať - jedinečné a neoceniteľné odborné skúsenosti v zahraničí a zvýšenie uplatniteľnosti na trhu práce .

Výška štipendia je aktuálne 1250 EUR/mesačne.


Bližšie informácie nájdete na:  http://dbu.de/2600.html 

Novinky:

 • o štipendium sa môžu uchádzať absolventi VŠ štúdia z posledných 5 rokov
 • - všetky odborné správy, ktoré štipendista počas pobytu v SRN odovzdáva, môžu byť vypracované v anglickom jazyk.

!!!

Kto sa chce dozvedieť viac:

(predovšetkým študenti posledného ročníka Mgr. štúdia / doktorandi / absolventi )

Dňa 25.01.2022 o 17,00 hod. sa uskutoční webinár kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie o štipendiu DBU. V rámci webinára vystúpia i bývalí štipendisti a bude i priestor na Vaše otázky.

FB udalosť:https://www.facebook.com/events/227750446180182

Webinár na Teamse: https://teams.live.com/meet/94124364295246

Bližšie informácie

Erasmus Mundus Joint Master Degrees @UniTrento

Milé študentky, milí študenti,

dovoľte, aby sme Vás informovali o dvojročnom Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD), ktorej jedným z partnerov je aj University of Trento.

EMJMD are highly integrated international study programmes with excellent academic content and methodologies leading to the awarding of either a double, multiple or joint degree. Students will have the chance to study in at least two universities in different EU countries and to apply for Erasmus+ scholarships, which are available for the best candidates worldwide. They include contributions to subsistence (€ 1.000/month), to travel and installation costs (amounts depend on distance), and to participation costs.

The calls for applications are open now. 

Please find more information below:

IMSISS - International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies

Students in International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies will examine a broad range of contemporary security challenges, such as terrorism, civil war and conflict, mass migration, energy supply security, cybersecurity and new technologies, transnational and serious organised crime. Students will also explore the intelligence and strategic approaches used by governmental and non-governmental actors to combat these threats. UniTrento’s School of International Studies is involved in the “Causes of Conflicts” study track (Pathway B). The IMSISS consortium includes also the University of Glasgow (United Kingdom, coordinator), Charles University (Czech Republic) and Dublin City University (Ireland).

 • IMSISS - International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies - APPLY NOW! Deadlines: 
  • 14th January 2022 for Erasmus Mundus scholarships
  • 25th July 2022 for self-funding International applicants
  • 31st August 2022 for self-funding EU/UK applicants.

LCT - European Masters Program in Language and Communication Technologies

LCT provides students with profound knowledge and insight into the various disciplines that contribute to language and communication technologies and it strengthens their ability to work according to scientific methods. Practical knowledge is acquired by choosing appropriate combinations of modules in Language Technology, Computational and Theoretical Linguistics, and Computer Science. LCT is designed to meet the demands of industry and research in a rapidly growing area, offering education and training opportunities for the next generations of leaders in research and innovation.

·          LCT - European Masters Program in Language and Communication Technologies - APPLY NOW! Deadline 1st February 2022.

ME3+ - European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy +

he European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy + is an innovative Master programme combining Energy and Environmental Process Engineering with Management and Social Sciences, as well as Information and Communication Technology.

 • ME3+ - European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy - APPLY NOW! Deadline 9th January 2022.

Please visit also: https://international.unitn.it/incoming/erasmus-mundus

In case of any additional question: Claudia Tarzariol

Zimná škola na Universität Wien

NÁZOV:
univie: winter school for Cultural Historical Studies
The Discovery of Modernity - Vienna Around 1900
ONLINE PROGRAM

TÉMA a ZAMERANIE:
The culture of the fin-de-siècle is one of the highlights in the history of the Habsburg Monarchy.
The influence of developments in Vienna.
Special interest for students who study one of the following fields: History, Cultural Studies, Art, Literature, Psychology, and Political Science.

KEDY:
Februáry 5 - 18, 2022

JAZYK PREDNÁŠOK:
anglický

BONUS:
Online tour of Vienna's Ringstraße and Art Nouveau in Vienna.

KREDITY: 
six courses with 4 ECTS credits per course. In the course of the two-week program students can attend two courses and obtain up to 8 ECTS credits.

DEADLINE:
December 31, 2021

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O PROGRAME:Winter School (univie.ac.at)

PROMO VIDEO:  Winter School Video (univie.ac.at)

Podrobnejšie informácie

Študuj so 100% štipendiom po celý rok na Sharda University v Indii

Dear students

We draw attention to the offer of studies a Sharda University, Delhi NCR, India ( https://www.sharda.ac.in/)

Conditions :

 • Sharda University offers up to 100% scholarships on tuition fees to meritorious students to join our Bachelor, Master, and PhD programs starting in Academic Year in 2021 - 2022.
 • unique opportunity to study in incredible India and to learn its culture, experience its industry
 • the Application Deadline is 15th of September 2021. The classes start in October 2021.

More details – Selected Courses List for Session 2021-2022
Application form – Application Form for Scholarship

Letná škola migračných štúdií 2021

Milí študenti

Pre tých, ktorí by mali záujem venovať sa téme migrácie, dávame do pozornosti

13-ty ročník Letnej školy, ktorú organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu so sídlom v Prahe, ČR v spolupráci s Právnickou fakultou Karlovej Univerzity a za finančnej podpory Amerického veľvyslanectva v Prahe.

Uskutoční sa v dňoch: 23. – 27. 08.2021 v Prahe.

5-denný program bude zostavený z interaktívnych seminárov zo strany medzinárodných a českých odborníkov. Medzi hlavnými témami budú:  

 • Migrácia a Česká republika | Európska Únie  
 • Migrácia a nútené vysídlenie | prípadová štúdia: Sýrie   
 • Migrácia v Stredomorí   
 • Migrácia a Amerika  
 • Migrácia a klimatická zmena  

Letná škola 2021 bude v momentálnych podmienkach prebiehať aj  prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty Karlovej Univerzity (max 100 účastníkov ), ale aj v on-line forme

PRÍLOHY:

Letná škola: Transparency International School on Integrity 2021

Dovoľujeme si Vás informovať o ponuke letnej školy : TTransparency International School on Integrity 2021 s podnázvom: Intensive anti-coruption training for future leaders, ktorú organizuje Transparency International Lithuania v spolupráci s Mykolas Romeris Law School.

Letná škola bude organizovaná v online priestore v dňoch : 2-7 August 2021

Deadline na podanie prihlášky: 11 Júl 2021

Viac informácií nájdete na:  https://transparencyschool.org/

(Poplatok: A limited number of partial and full tuition fee waivers available. )

PROGRAM: https://transparencyschool.org/programme/
LEKTORI: https://transparencyschool.org/lecturers/

Ponuka štipendií CEEPUS na online Letnú školu o Európskej únii - na University of Pécs.

Milí študenti,

dávame do pozornosti ponuku štipendií CEEPUS na online intenzívnu Letnú školu o Európskej únii s názvom“EUtopia 2021-27, Visions and Missions of Europe”, ktorú organizuje University of Pécs.

Termín konania letnej školy:   Jún 25 – Júl 2, 2021

Letná škola je určená pre: undergraduate, graduate a PhD študentov

Témy:

Deadline na podávanie prihlášky : 16. MáJ 2021

Účastnícky poplatok:  FREE of charge for CEEPUS Scholarship holders

Slovenskí študenti môžu požiadať o CEEPUS štipendium: TU 

Všeobecné informácie nájdete na linku: https://summerschool.pte.hu/

V prípade otázok môžete kontaktovať: summerschoolpecspte.hu

Prílohy: Bližšie informácie
                Program

Letná škola na Universität Wien

Milí študenti

dávame do pozornosti otvorenie výzvy na podávanie prihlášok na letnú školu, ktorú organizuje University of Vienna.Určená je primárne pre magisterský a doktorandský stupeň štúdia.

Konať sa bude v kratších sekciách ( od 1 do 4 týždňov) v období medzi Júl - September 2021

Štúdijné odbory:

 • Bilateral language schools
 • Cultural studies
 • Economics
 • European Studies
 • History
 • Law
 • Natural Sciences
 • Philosophy
 • Political Sciences
 • Scientometrics

Výzva je otvorená: apríl/máj 2021

UNIVIE : Image folder

Všeobecné informácie nájdete na linku: https://international.univie.ac.at/en/summer-and-winter-schools/

Podrobné informácie o každom programe nájdete: TU 

Letná škola Ako realizovať pobyt Erasmus+ podľa Office of Babeș-Bolyai University

Milí študenti

dávame do pozornosti ponuku rumunskej Babeș-Bolyai University určenú pre všetkých študentov, ktorí sa zaujímajú o mobilitu vrámci programu Erasmus+.  Ide o Online Summer School venovanú študentom ich partnerských univerzít, ktorá sa uskutoční (free of charge) 12 – 16 Júla 2021. 

Dozviete sa:

 • ako správne napísať prihlášku
 • ako nastaviť ciele a zámery
 • ako nastaviť rozpočet
 • atď.

Posledný termín na prihlásenie : 15 Jún 2021

Prihlásenie prebieha prostredníctvom linku: https://forms.office.com/r/1KPRkReqqt

Bližšie informácie nájdete tu: Príloha.

Výzva na žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu pre AK 21/22

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2021/2022.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2021 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2021/2022. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Podrobné informácie o programe nájdete na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku;

Ondrej Aradský (ondrej.aradsky@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2021, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022.

10th UNICA STUDENT CONFERENCE LISBON 2021 - Výzva otvorená!!!

ONLINE konferencia !

18 - 21.7.2021 NA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, PORTUGALSKO

 • Si študent Mgr. alebo PhD. štúdia na UK
 • Si komunikatívny typ s tímovým prístupom ?
 • Nemáš strach z odbornej debaty v anglickom jazyku v medzinárodnom prostredí ?

Prihlás sa do reprezentácie Univerzity Komenského v Bratislave na medzinárodnej konferencii študentov UNICA v Lisabone

bližšie informácie nájdeš TU

Deadline na prihlasovanie: 17.3.2021

Fórum Európskej asociácie univerzít EUA´s Learning & Teaching

Dovoľujeme si spropagovať podujatie a povzbudiť akademikov k aktívnej účasti na pripravovanom podujatí Európskej asociácie univerzít 2021 EUA’s Learning & Teaching, ktoré prebehne online v dňoch 18. -19. 2. 2021. Fórum sa zameriava na problematiku vzdelávania. Pripravovaný ročník má za cieľ skúmať, ako učenie a výučba zabezpečujú prístup k vedomostiam a zručnostiam potrebným na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a ako je realizovaná transformácia, ktorú si vyžadujú naše spoločnosti a ekonomiky. Viac informácií je dostupných vo výzve EUA - https://eua.eu/118-uncategorised/783-call-for-contributions-for-the-2021-european-learning-teaching-forum.html.

Abstrakty je možné zasielať do 13. 10. 2020.

Viac o EUA nájdete na webovom sídle www.eua.be.

 

English version:

EUA is seeking abstract proposals for presentations at the 2021 European Learning & Teaching Forum “Embedding and facilitating sustainability”, organised online over two half days on 18-19 February 2021. The submission deadline is 13 October 2020. In addition, you are invited to join an EUA webinar series titled “Towards the Bologna Process Ministerial Meeting”.

Through online sessions, the 2021 European Learning & Teaching Forum will explore how learning and teaching ensures access to the knowledge and skills needed to reach the UN Sustainable Development Goals and accomplish the transformations that our societies and economies require. It will also invite participants to reflect on whether the organisation of learning and teaching at their own institutions is delivered in an economically, environmentally and socially sustainable manner. 

Leadership and management in higher education institutions, students, policy makers and other interested stakeholders are invited to submit proposals for presenting current practice or research. The proposed topics are expected to relate to the Forum theme. 

We would also like to draw your attention to two other online events that may be of interest. Over the coming months, EUA is organising a webinar series titled “Towards the Bologna Process Ministerial Meeting” and dedicated to the different areas of work in the Bologna Process. Two webinars, in particular, touch on the issue of learning and teaching, namely “Webinar 3 – Digitally enhanced learning and teaching in the European Higher Education Area” on 20 October and “Webinar 4 – Flexible learning: micro-credentials as a way to learning and teaching in the EHEA” on 27 October. Registrations for both webinars are now open.

Please feel free to disseminate these news among your contacts and networks. And should you have any questions, do not hesitate to send an email to helene.peterbauer@eua.eu.

Virtuálny deň otvorených dverí "SAIA -dvere do sveta otvorené

Virtuálny DOD SAIA, n. o. sa uskutoční dňa 30. septembra 2020 (v stredu) od 9.00h do 14.00 na platforme MS TEAMS: https://bit.ly/2ZQeFn4 , pričom záujemcovia sa môžu pripojiť na ktorúkoľvek časť podujatia.

Oznam na webe SAIA: https://www.saia.sk/sk/konferencie/saia-%E2%80%93-dvere-do-sveta-otvorene

Oznam o FB podujatí: https://www.facebook.com/events/621999088488500

Program:
9.00h – Predstavenie SAIA
9.10h – Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta (www.stipendia.sk)
9.30h – Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska (www.aktion.saia.sk)
10.00h – CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (www.ceepus.saia.sk)
10.30h – Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy (www.granty.saia.sk)
11.00h - Ako sa podáva žiadosť o štipendium
11.40h - EURAXESS - kariérne poradenstvo (www.euraxess.sk )
12.00h-14.00h - Pýtajte sa nás 

Okrem tohoto hlavného webinára sa prípadní záujemcovia budú môcť skontaktovať priamo s administrátormi jednotlivých programov, ktorí im budú k dispozícii v čase od 9.00h do 14.00h na paralelných mítingoch, na nasledujúcich odkazoch:
- Národný štipendijný program SR: https://bit.ly/3mzk0ZK
- Akcia Rakúsko-Slovensko: https://bit.ly/3mw5a6r
- CEEPUS: https://bit.ly/2ZJXCmI
- Akademické mobility: https://bit.ly/3ktvnki
- EURAXESS: https://bit.ly/35OFpbl

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (nsp-sksaia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (nsp-foreignsaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2021, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2021/2022.

Ponuka štipendia v oblasti ochrany životného prostredia absolventom UK: German federal enviromental foundation scholarship programme

ONLINE SUMMER SCHOOL WITH MASARYK UNIVERSITY

Masaryk University is pleased to announce that it will be offering four online summer schools for summer 2020 that rely on leaders in their field to present a variety of topics from the Central European perspective.
Our courses will engage the student during lectures, enhance their intercultural communication skills through discussions, and encourage them to think outside the box by applying what they learn in the class to their group presentations.

The intensive 2.5 weeks will enable students to come away with a clear understanding of the topics covered, and practice of applying the lessons to current examples.

The courses are:

 • Global Perspectives: Media, Communication, Culture (20 July – 5 August 2020; 6 ECTS)
 • International Law and Human Rights (13 – 29 July 2020; 8 ECTS)
 • International Relations and Threats to Global Security (6 – 22 July 2020; 8 ECTS)
 • World in Transition and Central European Transformation (20 July – 5 August 2020; 8 ECTS

Each course will also include virtual site visits to the UN in Vienna and Radio Free Europe to attend a lecture related to the course content providing students the opportunity to ask specialists in the field questions.
The courses are each €700 with a €100 discount for any student who applies and commits before June 1.

For more information about the programs, please visit the website here: czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools#online-summer-schools-2020
As more courses are offered, they will be shared on this page.
We hope to see your students soon. Please feel free to contact us with any questions at smithczs.muni.cz

"STUDY IN NAPLES" program

Dovoľujeme si Vás informovať, že Department of Political Science of the University of Naples Federico II. ponúka zahraničným študentom štipendijný program "STUDY IN NAPLES PROGRAM"
Záujemci o niektorý z ponúkaných medzinárodných študijných programov, ktoré UNINA ponúka na akademický rok 2020/2021,sa musia prihlásiť do 15.05.2020.

Prílohy

Výzva na žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít je zverejnená nova výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2020/2021.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2020 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (ondrej.aradsky@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2020, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2020/2021.

10th UNICA STUDENT CONFERENCE LISBON 2020

28 June – 1 July 2020, LISABON, Portugalsko

 • Si študent Mgr. alebo PhD. štúdia na UK?
 • Si komunikatívny typ s tímovým prístupom?
 • Nemáš strach z odbornej debaty v anglickom jazyku v medzinárodnom prostredí?


Prihlás sa do reprezentácie Univerzity Komenského v Bratislave na medzinárodnej konferencii študentov UNICA v Lisabone!

bližšie informácie nájdeš na:
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/
 v sekcii „MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY“

DEADLINE DO 31.1.2020

Akcia Rakúsko - Slovensko

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2020 môžu uchádzať uchádzači z humanitných odborov a umenia).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2020
 • Výber štipendistov: máj

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2020
 • Schvaľovanie projektov: máj

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia). 

Utrecht Network Young Researchers´ Grant

Je tu možnosť získať výskumný grant!

… a to Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1000 Eur určený pre Mgr./PhD. študentov.

Grant má čiastočne pokryť náklady na 1-6 mesačný pobyt na študentom vybranej univerzite patriacej do siete Utrecht Network (zoznam členských univerzít UN: 
http://www.utrecht-network.org/our-members/ a je určený študentom, ktorí nemôžu získať grant Erasmus+ (napr. kvôli kratšiemu pobytu, ako je minimálna dľžka pobytu cez Erasmus+). Pobyt sa musí uskutočniť v období 1. apríl 2020 – 31. marec 2021. Grant získajú 10 študenti z univerzít združených v Utrecht Network, konečný výber robí UN.

Prihlášku a všetky bližšie informácie sú na: 
http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/ Súčasťou prihlášky musí byť aj pozývací list (Letter of Acceptance) od prijímajúcej univerzity – študent si musí sám na vybranej univerzite nájsť školiteľa/supervízora a vybaviť si potvrdenie, že je na školu akceptovaný.Za Univerzitu Komenského je potrebné poslať nominácie do 5. februára 2020, preto prihlášky + ďalšie požadované dokumenty musia študenti doručiť na Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6,

do 4. februára 2020!!!

Univerzita akceptuje aj prihlášky poslané e-mailom na adresu michal.dzurikrec.uniba.sk 

Grant pravdepodobne získa iba 1 študent z UK.

Bližšie informácie určené záujemcom o grant: https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

The University of Tartu - Summer University

Greetings from the University of Tartu!

The University of Tartu in Estonia welcomes you to International Summer University. Gain an international academic experience from one of the oldest and most distinguished universities in the Baltic States. We welcome applications from all adults including university students, professionals and other experts, regardless of educational background. Explore the selection of interdisciplinary and subject specific summer programmes in English or find a suitable Estonian language course.

SUMMER UNIVERSITY PROGRAMMES 2020

 

Juri Lotman and the Semiotics of Culture: Contemporary Applications offers deeper understanding of cultural mechanisms and a set of tools for practical analysis of culture. Scholarships available.
29 June – 10 July in Tartu


Estonia’s Economic Innovation and Baltic Regional Security will dive into Estonian economic innovation and the NATO, the EU and Baltic Regional Security. Scholarships available.
06 – 31 July in Tallinn and Tartu


Open and Closed Societies: The Example of Japan focuses on contemporary issues in Japan and discusses societal developments from a closed and open society perspective. Scholarships available.
10 – 16 August in Tartu


Educational Change in Times of Rapid Technological Innovation aims to empower people to re-imagine modern teaching practices and follow the transformation of education. Scholarships available.
17 – 27 August in Tartu


European Encounters: The Baltics in the European Union introduces the history and identity of Baltic countries and their connection to the European Union. Scholarships available.
06 July – 14 August in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


European Encounters: Diversity and Integration from West to East aims to introduce the diversity and unity of European Identities, the European Union, (shared) foreign policy and new challenges.
06 – 31 July in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia)


European Encounters: Estonia and Latvia in the European Union will dive into Estonian economic innovation and Baltic Regional Security and will give an insight on the “big neighbors” influence on the Baltic States.
20 July – 14 August in Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


Craft Camp aims to introduce Estonian handicraft by giving an overview of traditional handicraft techniques from Estonia and to learn the modern usage of those techniques. Scholarships available.

05 – 11 July in Viljandi


Estonian Language Summer Courses on different levels according to the language skills. Scholarships available.
27 July – 07 August in Tartu