Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Athena

ATHENA projekt

Female leadership in walking sports

V Bratislave už rok rozbieha Erasmus plus projekt zameraný na podporu aktívneho životného štýlu seniorov a seniorek prostredníctvom kračajúcich športov. Tento projekt, ktorý vytvára nové možnosti pre starších obyvateľov, je určený na podporu zdravia, pohybu a sociálnej integrácie medzi týmto dôležitým segmentom spoločnosti.
Projektové konzorcium, ktoré je vedený  neziskovými organizáciami Z Holandska, Česka, Bulharska, Talianska a Slovenska  v spolupráci s FSEV UK v Bratislaey, je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečné a prístupné prostredie pre seniorov a seniorky, ktorí sa chcú zapojiť do kračajúcich športov. Jeho cieľom je podporiť zdravie a pohybovú aktivitu medzi staršími obyvateľmi a zároveň im umožniť lepšiu socializáciu seniorov a senioriek s cieľom uporiadať turnaje v kračajúcom Futbale a a kráčajúcom basketballe v okruhu ich bydliska a prípadne sa zúčastniť aj meduinárdného hnutia.
"Je dôležité, aby sme starším obyvateľom poskytli príležitosť na udržiavanie aktívneho životného štýlu a zlepšenie ich celkového zdravia a pohody," hovorí Juraj Turan, projektový manager a koordinátor FSEV UK. "Kračajúce športy sú ideálnou voľbou pre seniorov a seniorky, pretože sú šetrné ku kĺbom a srdcu a môžu byť prispôsobené rôznym úrovniam kondície."
Projekt bude zahŕňať rôzne aktivity zamerané na kračajúce športy vrátane organizovaných tréningov, spoločných podujatí a cvičení na čerstvom vzduchu. Každá aktivita bude prispôsobená potrebám a schopnostiam účastníkov a bude podporovať nielen fyzické, ale aj mentálne a sociálne blaho.
V rámci projektu sa tiež plánuje spolupráca so špecialistami na starostlivosť o zdravie, aby sa poskytli informácie a rady o výhodách a prospešnosti  kračajúcich športov pre starších ľudí
"Veríme, že tento projekt bude prínosný nielen pre zdravie a pohodu seniorov a seniorek, ale aj pre celkovú spoločenskú integráciu," hovorí Marián Vanderka FSEV UK jeden z hlavných metodikov projektu. "Chceme vytvoriť miesto, ktoré je prístupné a priateľské pre ľudí všetkých vekových kategórií, a tento projekt je dôležitým krokom smerom k tomuto cieľu."
Seniori a seniorky, ktorí by mali záujem sa môžu informovať o projekte a prípadnej podpore na adrese:
juraj.turanuniba.sk, FSEV UK Mlynské luhy 4 Bratislava, aby sa dozvedeli viac o tomto vzrušujúcom novom projekte a ako sa zapojiť.