Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyšehradský Fond

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ: 19TY ROČNÍK VYŠEHRADSKEJ LETNEJ ŠKOLY

TERMÍN: do 19. Apríl

KEDY: 5-15 Júl 2021 (10 dní)

KDE: Krakow, Villa Decius Palace and Park Center

Ako sa prihlásiť :  https://forms.gle/GXsgozoB7EiFjLv26

FB: https://www.facebook.com/VisegradSummerSchool

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE TU

Leták

Aktuálna výzva Vyšehradských štipendií - r. 2019

Aktuálna výzva Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu) s termínom podávania žiadostí do 15. 3. 2019.

Štipendiá vo výške 2,300 eur/semester sú určené pre študentov pochádzajúcich zo štátov V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika) na štúdium/výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov) v inom štáte V4, v štátoch západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko, Kosova), alebo štátoch Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na našej webovej stránke https://www.visegradfund.org/news/call-applications-visegrad-scholarships-open/.