Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské pobyty mimo EÚ

Základné informácie k štúdijným pobytom v akademickom roku 2020/2021 na mimoeurópskych univerzitách.

Vážení študenti,

Radi by sme Vás informovali o otvorení výberových konaní na študijné pobyty v akademickom roku 2020/2021 na mimoeurópskych univerzitách. Ide o študijné pobyty na univerzitách v USA (stredoamerické univerzity) a Austrálii cez sieť Utrecht Network (ktorej je UK členom),

ako aj na ďalšie univerzity v

USA (Slippery Rock University),

Kanade (University of Ottawa),

Gruzínsku (Tbilisi State University),

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies)

Japonsku (Shizuoka University, Josai International University)

a na

Taiwane (National Sun Yat-sen University + National Cheng Kung University)

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Prihlášky prosím podávajte na referát pre zahraničné vzťahy našej fakulty Mgr. Zuzane Miškóciovej do 05.02.2020.

Prihlášky a informácie ku konkurzom na pobyty na stredoamerických univerzitách (http://www.midamericauniversities.org/us-schools-list) a austrálskych univerzitách (http://www.aen-online.com/unstudents) sú na

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/ (USA)

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/ (Austrália)

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ďalšie pobyty v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei, na Taiwane sú na
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Prípadné potvrdenia o jazykových skúškach (pre pobyty v Austrálii, USA) môžu byť súčasťou prihlášky, alebo môžu byť dodané osobne na OMS do polovice marca 2020. Pre pobyt v Kanade musia byť súčasťou prihlášky.

V prípade otázok či nejasností sme dispozícii.

Podrobné pokyny nájdete v nasledujúcom odseku:

Podrobné pokyny k jednosemestrálnym štúdijným pobytom v krajinách mimo EÚ v akademickom roku 2020-2021.

na stredoamerických univerzitách, na austrálskych univerzitách

a na ďalších univerzitách v

USA (Slippery Rock University*)

Kanade (University of Ottawa)

Gruzínsku (Tbilisi State University)

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies)

Japonsku (Waseda University – len študenti FiF; Shizuoka University; Josai International University*)

a na Taiwane (National Sun Yat-sen University; National Cheng Kung University).

* univerzita ponúka buď ubytovanie/stravu zadarmo alebo štipendium

Prihlášky a informácie ku konkurzom na študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network nájdete na
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

a

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ostatné študijné pobyty (USA, Kanada, Gruzínsko, Južná Kórea, Japonsko, Taiwan) nájdete na
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Prihlášku podávate na referátoch pre zahraničné styky fakulty, na ktorej študujete.

Štandardné súčasti prihlášky:

·        žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine – žiadosti sú na stiahnutie na vyššieuvedených stránkach, 3-krát 

·        životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom

·         krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát

·        odporúčanie školiteľa diplomovej práce ALEBO vedúceho katedry či učiteľa, v angličtine, 1 originál a 2 kópie

·        potvrdenie o jazykovej skúške z anglického jazyka (TOEFL, IELTS), pri University of Ottawa môžu byť potrebné skúšky z anglického aj francúzskeho jazyka (DELF/DALF a i.); pri Gruzínsku, Južnej Kórei a Taiwane stačí potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS, ...) je pri pobytoch v Austrálii, USA alebo Kanade nevyhnutnáPotvrdenie by malo byť súčasťou prihlášky, no môže byť dodané neskôr, detaily pozri nižšie.

Dôležité informácie:

- pred podaním prihlášky sa ubezpečte, že univerzita, na ktorú sa hlásite, ponúka kurzy vo vašom odbore – detaily nájdete na stránke s prihláškou a informáciami, ako aj na stránkach konkrétnych univerzít

- súčasťou prihlášky na stredoamerické univerzity (http://www.midamericauniversities.org/us-schools-list) a austrálske univerzity (http://www.aen-online.com/unstudents) musí byť samostatný hárok s 3 preferovanými univerzitami (vami najviac preferovanú napíšte ako 1. atď), na ktorých by ste chceli študovať. Ak budete vybraný/-á, budete pridelený/-á na niektorú z týchto 3 univerzít. 

- môžete podať iba jednu prihlášku.

- po skončení fakultného konkurzu sa na OMS RUK uskutoční 2. kolo konkurzu.

- ak budete úspešní v 2. kole, budete musieť čo najskôr priniesť na OMS dodatočné dokumenty (napr. aktuálny výpis kreditov v angl. jazyku, výpis z účtu), presné inštrukcie dostanete e-mailom.

- úspech v konkurze ešte neznamená realizáciu pobytu – finálne rozhodnutie je plne v kompetencii zahraničnej univerzity.

- ak ste absolvovali jazykovú skúšku v týchto dňoch a čakáte na doručenie výsledkov, prípadne ak máte skúšku naplánovanú v najbližších týždňoch, výsledky skúšky nám môžete doručiť osobne na OMS, Rektorát UK, kontaktná osoba Michal Dzúrik, kanc. 124 do polovice marca 2020.

- v rámci študijného pobytu budete mať odpustené študijné poplatky, ale všetky ostatné náklady (cestovné náklady, strava, ubytovanie, poistenie, osobné výdavky, ...) znášate sami, nie je k dispozícii štipendium ani grant. Jeden semester vás teda môže vyjsť aj na niekoľko tisíc Eur. Výnimkou sú Slippery Rock University, USA – táto univerzita poskytuje bezplatné ubytovanie a kupóny na stravovanie, a Josai International University, Japonsko, kde študent získa štipendium. V Austrálii môže študent pracovať do 20 hodín týždenne a znížiť si tak náklady.

- študijný pobyt musíte realizovať počas nášho akademického roka 2020/21; pobyty sa spravidla uskutočňujú v zimnom semestri (upozornenie: austrálske univerzity začínajú semester alebo trimester už v júli/auguste, v prípade trimestra treba počítať s tým, že pobyt trvá 3-4 mesiace).

OMS = Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce, Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, kanc. 124, Nová budova, kontaktná osoba: Michal Dzúrik, e-mail: michal.dzurik@rec.uniba.sk