Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Juraj Grečnár

ODBORNÉ ZAMERANIE

rozšírená realita, nové médiá, tvorba aplikácií, open data, používateľské testovanie, rozvoj mäkkých zručností

VZDELANIE 

 • 2017 - 2022, PhD., európske štúdiá a politiky, Univerzita Komenského v Bratislave, dizertačná práca: Augmentovaná realita ako médium distribúcie informácií v európskom priestore
 • 2012 - 2014, Mgr., mediamatika, knižnično-informačné štúdiá, Žilinská univerzita v Žiline, diplomová práca: Databázové riešenie spracovania industriálneho dedičstva Slovenskej republiky
 • 2009 - 2012, Bc., mediamatika, knižnično-informačné štúdiá, Žilinská univerzita v Žiline, bakalárska práca: Interaktívne komunikačné prostredie pre osoby s autizmom

VÝSKUMNÉ PROJEKTY 

 • 2023 – 2025. riešiteľ KEGA Kreatívna analýza dát: komplexná platforma pre inováciu výučby predmetu Analýza dát s využitím multimediálnych technológlií>Projekt č. 069UK-4/2023.
 • 2022 – 2025. riešiteľ Erasmus+ GAME Games and Active learning Methods in Education. Grantová schéma: Erasmus+, grant agreement number 2021-1-NO01-KA220-HED-000029899; Roky realizácie:, partneri: UNIVERSITETET I AGDER Nórsko + PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG Nemecko.
 • 2019 - 2023, riešiteľ APVV-18-0479: Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR. 
 • 2019 - 2021, riešiteľ APVV SK-PT-18-0011: Zachytávanie mechanizmov a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na využívanie nových médií BDIAS.

VYBRANÁ PRAX 

 • 2005 - trvá, freelance developer internetových a mobilných aplikácií (vybrané referencie: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, NextBig, Ringier Axel Springer, Irisoft, become)
 • 2016 - 2017, lektor Azet Academy, Ringier Axel Springer SK, a.s.
 • 2013 - 2015, analytik, projektový manažér Business Intelligence, Kros a.s.

DOBROVOĽNÍCTVO 

 • developer, člen organizačného týmu, člen predsedníctva, OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov, Bratislava
 • podpredseda, administrátor, OZ MedUp, Žilina
 • overovateľ výziev v oblasti vzdelávania, športu a miestneho rozvoja, Ľudia ľuďom, n.o., Bratislava
 • komunitný dobrovoľník, prekladateľ a tester internetových a mobilných aplikácií, Groundspeak Inc., Seattle
 • animátor voľnočasových aktivít, vedúci táborov pre deti a mládež, OZ Domec, Žilina