Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum

Výskum na UEŠMV

ÚEŠMV sa zaoberá výskumom politiky v kontexte európskej integrácie a globalizácie. Základným prístupom je politologický výskum otvorený interdisciplinárnej spolupráci s odbormi medzinárodných vzťahov, sociológie, práva, verejnej politiky, medzinárodnej politickej ekonómie, organizačnej teórie, sociálnej antropológie, filozofie a histórie. Zameriavame sa na rôzne aspekty zmien v politických procesoch v meniacom sa politickom usporiadaní EÚ i inde vo svete.

Zahraničné projekty

Domáce projekty

Publikácie