Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri

Stránky partnerov

Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)
www.nupi.no

Institute for Advanced studies (IHS)
www.ihs.ac.at

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej Republiky
http://www.foreign.gov.sk/sk/uvod

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
www.sfpa.sk

Inštitút pre verejné otázky (IVO)
www.ivo.sk


Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF)
www.osf.sk

Slovenská atlantická komisia
http://www.ata-sac.org/index.php?lang=sk

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA)
www.cenaa.org

Euroatlantické centrum (EAC)
www.eac.sk

Nadácia Milana Šimečku
www.nadaciamilanasimecku.sk