Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Podujatia

Každoročná konferencia k Medzinárodnému dňu ľudských práv

Aj v roku 2017 sa pracovníčky ÚEŠMV a Výskumné centra pre ľudské práva rozhodli zorganizovať konferenciu k Medzinárodnému dňu ľudských práv, tentokrát na tému Human Rights in the EU External Affairs

Výskumný seminár Mihála Gyimesa

Prvý výskumný seminár ÚEŠMV v akademickom roku 2017/2018 sa uskutoční pod taktovkou nášho odchádzajúceho hosťujúceho kolegu, Mihála Gyimesa. 

udalosť na facebooku 

Verejná prednáška Martina Nesirky: "Rising to the challenges: The United Nations in 2017"

Otvorená prednáška: Dr. Mark Galeotti, Putin and the ´Russian Threat to the West´: Myhts, Realities and Future Trajectories.