Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekanky

Na tejto stránke publikujeme tie príkazy dekanky FSEV UK, ktoré majú dlhodobú platnosť. Pripomíname, že väčšina príkazov dekanky sa vzťahuje na vykonanie časovo ohraničenej akcie a po jej skončení stráca aktuálnosť.

Príkazy dekanky FSEV UK - ročník 2023

Príkazy dekanky FSEV UK - ročník 2022

 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 5/2022
  k vykonávaniu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre zamestnancov na pracoviskách FSEV UK
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 4/2022
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického 2022/2023 pre administratívnych a prevádzkových zamestnancov a zamestnankyne
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 3/2022
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v letnom semestri akademického roka 2021/2022 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 2/2022
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie výučby a organizáciu výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2021/2022
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 1/2022 
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
  dodatok č. 1 k Príkazu dekanky FSEV UK č. 18/2021

Príkazy dekanky FSEV UK - ročník 2021

 • Príkaz dekany FSEV UK č. 18/2021
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 17/2021
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie prevádzky knižnice FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 16/2021
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie výučby a organizáciu skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 15/2021
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie prevádzky knižnice FSEV UK v akademickom roku 2020/2021 od 10.5.2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 14/2021
  Metodické usmernenie a pokyny pre študentky a študentov k dištančným štátnym skúškam v akademickom roku 2020/2021
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 13/2021
  Technické a metodické usmernenie pre organizáciu dištančných štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 12/2021
  Pokyny pre členky a členov komisie k dištančným štátnym skúškam v akademickom roku 2020/2021
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 11/2021
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v akademickom roku 2020/2021 od 1.5.2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 10 /2021
  ktrorým sa zrušuje príkaz č. 10/2020 - Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa na FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 9/2021
  Dodatok č. 3 k Podmienkam prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 8/2021
  Dodatok č. 2 k Podmienkam prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 7/2021
  Opatrenia FSEV UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
  dodatok č. 6 k Príkazu dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 10/2020
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 6/2021
  Opatrenia FSEV UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
  dodatok č. 5 Príkazu dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 10/2020
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 5/2021
  Metodický pokyn k zabezpečeniu dizertačných skúšok na FSEV UK
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 4/2021
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 3/2021
  Dodatok č. 1 k Podmienkam prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 2/2021
  Opatrenia FSEV UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID 19)
  dodatok č. 4 k Príkazu dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 10/2020
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 1/2021
  Opatrenia FSEV UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID19)
  dodatok č. 3 k Príkazu dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 10/2020
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19

Príkazy dekanky FESV UK - ročník 2020

 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 14/2020
  dodatok č. 2 k Príkazu dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 10/2020
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 13/2020
  dodatok č. 1 k Príkazu dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 10/2020
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri 2020/2021 v záujme predchádzani vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 12/2020
  Dodatok k príkazu dekanky FSEV UK č. 9/2020
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie výučby a organizáciu skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 20/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení
  Príloha č. 1 - Vzor Zmluvy o zabezpečení odbornej stáže
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 11/2020
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie prevádzky knižnice FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 10/2020
  Úprava pracovného času a pokyny zamestnávateľa FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 9/2020
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie výučby a organizáciu skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 8/2020
  Pokyny pre technických administrátorov/administrátorky, zapisovateľov/zapisovateľky, tajomníčky a študijné oddelenie k dištančným štátnym skúškam v júni 2020
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 7/2020
  Pokyny pre študentky a študentov k dištančným štátnym skúškam v riadnom termíne štátnej skúšky v júni 2020
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 6/2020
  Pokyny pre členky a členov k dištančným štátnym skúškam v riadnom termíne štátnej skúšky v júni 2020
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 5/2020
  na zabezpečenie skúškového obdobia a organizácie štátnych skúšok v letnom semestri akademického roka 2019/2020 vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 4/2020
  Dodatok č. 2 k Podmienkam prijímacieho konania pre akademický rok 2020/2021
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 3/2020
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie realizácie prijímacieho konania pre akademický rok 2020/2021
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 2/2020
  Opatrenie FSEV UK na zabezpečenie realizácie doktorandského štúdia v akreditovaných študijných programoch
 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 1/2020
  Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie pedagogického procesu v období mimoriadnej situácie v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení

Príkazy dekanky FSEV UK - ročník 2017

Príkazy dekanky FSEV UK - ročník 2016

Príkazy dekanky FSEV UK - ročník 2014

Príkazy dekanky FSEV UK - ročník 2013

Príkazy dekanky FSEV UK - ročník 2011

 

 

Príkazy dekana FSEV UK - ročník 2010