Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekanky

Na tejto stránke publikujeme tie príkazy dekanky FSEV UK, ktoré majú dlhodobú platnosť. Pripomíname, že väčšina príkazov dekanky sa vzťahuje na vykonanie časovo ohraničenej akcie a po jej skončení stráca aktuálnosť.