Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

európske štúdiá v anglickom jazyku/European Studies in English

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Európske štúdiá
študijný odbor: politické vedy
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
jazyk výučby: anglický

Študijný program sa poskytuje v anglickom jazyku. Informácie o ňom sú dostupné na anglickej verzii našej webstránky