Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasný výskum ÚVP

Sociálny výskum – Podpora dekarbonizácie so zameraním na transformáciu teplárenstva

O projekte:

Výskum je súčasťou pilotného projektu v Partizánskom, ktorý má za cieľ naznačiť trend, akým sa má slovenské teplárenstvo vydať smerom k modernému, efektívnemu a bezuhlíkovému nízkoteplotnému vykurovaniu. Tím ÚVP zabezpečuje výskumné práce a činností v rámci projektu “Ambiciózny a inkluzívny plán čistej energie pre posilnenie regiónov prechádzajúcich spravodlivou transformáciou (LIFE22-CET-RePower the Regions). Hlavným cieľom výskumných aktivít, ktoré realizuje ÚVP, je mapovanie vedomostí a politickej vôle pre plánovanie dekarbonizácie, kapacity verejného sektora a rozhodovacie metódy.

Projekt je financovaný: LIFE Programme, Európska komisia (v rámci projektu vedeného organizáciou Priatelia zeme – CEPA)

Trvanie projektu: 15.03. 2024 – 30.6. 2024

Riešitelia/ky za ÚVP:

Marta Kahancová
Matúš Sloboda
Pavol Bors