Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

3. Vnútorná správa, Majetok

Príkaz dekanky FSEV UK č. 1/2017
Vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na FSEV UK k 31.12.2017

Príkaz dekanky FSEV UK č. 2/2016
Vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov na FSEV UK k 31.12.2016

Príkaz dekanky FSEV UK č. 2/2014
Vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na FSEV UK k 31. 12. 2014

Príkaz dekanky FSEV UK č. 1/2014
Vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na FSEV UK k 31. 12. 2013.

Príkaz dekanky FSEV UK č. 1/2013
Vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov na FSEV UK k 31. 12. 2012.

Vnútorný predpis 1/2012
Smernica dekanky FSEV UK Pravidlá obehu došlej a odoslanej pošty
Platný a účinný od 1.2.2012 a ruší sa ním smernica FSEV UK č. 11/2007.

Príkaz dekanky FSEV UK č. 1/2011
Prevádzkový poriadok areálu Univerzity Komenského v Bratislave na Mlynských luhoch č. 4

Príkaz dekana č. 3/2010
Vykonanie riadnej inventarizácie a majetku a záväzkov na FSEV UK k 31. 12. 2010

Vnútorný predpis 7/2007
Smernica dekana FSEV UK o registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne.
Platný od 1.11.2007