Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Školiteľky a školitelia PhD

Ústav aplikovanej psychológie FSEV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV  
Bačová Viera, prof. PhDr., DrSc. UEP SAV
Ballová Mikušková Eva, PhDr., PhD. UEP SAV
Bianchi Gabriel, doc. PhDr., CSc. UVSK SAV
Čavojová Vladimíra, doc. Paedr., PhD. UEP SAV
Gurňáková Jitka, Mgr., PhD., UEP SAV
Halama Peter, prof. Mgr., PhD. UEP SAV
Kanovská Halamová Júlia, prof. Mgr., PhD. UAP FSEV
Lášticová Barbara, Mgr., PhD. UVSK SAV
Lisá Elena, doc. Mgr., PhD.  
Lukšík Ivan, prof. PhDr., CSc. UVSK SAV
Masaryk Radomír, doc. PhDr., PhD. UAP FSEV
Plichtová Jana, prof. PhDr., PhD. UAP FSEV
Popper Miroslav, doc. Mgr., PhD. UAP FSEV
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Ústav aplikovanej ekonómie, Ústav mediamatiky
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Dr. Karen Henderson
prof. Steven Saxonberg
doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
prof. Milan Konvit
Ústav sociálnej antropológie
doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
Ústav verejnej politiky FSEV UK, Centrum spoločenských a ekonomických vied SAV
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
doc. Mgr. Katarína Staroňová,PhD.
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.
Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD.