Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce v akademickom roku 2020/2021

Mgr. Marek Lukačovič, dňa 23.8.2021 o 9,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Dominika Vajdová, dňa 23.8.2021 o 12,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Nikola Vorelová, dňa 23.8.2021 o 10,30 hod.
link na MS Teams

Mgr. Jakub Gábor, dňa 24.8.2021 o 11,30 hod.
link na MS Teams

Mgr. Nikoleta Kuglerová, dňa 24.8.2021 o 12,00 hod. - obhajoba PRERUŠENÁ

Mgr. Miroslava Galasová, dňa 25.8. 2021 o 11,00 hod
link na MS Teams

Mgr. Martin Kollárik, dňa 27.8.2021 o 9,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Camila Cristina Gazzola Schiffl, dňa 31.8.2021 o 16,00 hod.
link na MS Teams

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce v akademickom roku 2019/2020

Mgr. Zuzana Kaššaiová
link na MS teams tu

Mgr. Dáša Vedejová
link na MS Teams tu

Mgr. Andrea Zelienková
link na MS Teams tu

Mgr. Juraj Petrík
link na MS Teams tu

Mgr. Eduard Csudai
link na MS Teams tu

Mgr. Soňa Kráľová