Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku (QAK)

Medzinárodná konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku je vedecké podujatie, ktoré združuje záujemcov o kvalitatívny výskum z psychológie aj ďalších odborov. 

Všetky aktuálne informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke http://qak.upol.cz/. 

FB stránka: https://www.facebook.com/QAKonference/. 

V Bratislave prebehla táto konferencia v rokoch 2008, 2012, 2016, 2020 a 2024

Archív:

2008: kniha abstraktov, zborník, obálka zborníka, fotografie

2012: kniha abstraktov, obálka knihy abstraktov, zborník, fotografie z príprav, fotografie z konferencie

2016: kniha abstraktov, obálka knihy abstraktov, fotografie

2020: kniha abstraktov, obálka knihy abstraktov, fotografie

2024: kniha abstraktov, fotografie od Tomáša, fotografie od Paulíny