Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Komunitná psychológia na Slovensku

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2023

Zborník z 10. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2022

Zborník z 9. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r.2021

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2020

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2019

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r.2017

Workshop - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2016

Pozvánka na 3. ročnik workshopu Komunitná psychológia na Slovensku

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r.2016

Zborník z 3. ročnika vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku

Konferencia - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2015

Program konferencie Komunitná psychológia na Slovensku - 30.11.2015

Workshop - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2015

Program workshopu Komunitná psychológia na Slovensku - 1.12.2015

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2015

Zborník z 2. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku

Zborník - Komunitná psychológia na Slovensku - r. 2014

Zborník z 1. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku