Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

2. Organizačný poriadok FSEV UK

Vnútorný predpis 1/2017
Dodatok č.6 k Vnútornému predpisu FSEV UK 2/2011
Príloha č. 1 - organizačná štruktúra FSEV UK

Vnútorný predpis 4/2016
Dodatok č. 5 k Vnútornému predpisu 2/2011 FSEV UK
Príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK

Vnútorný predpis 5/2015 a príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 4 k Vnútornému predpisu 2/2011 - Organizačný poriadok FSEV UK

Vnútorný predpis 4/2014 a príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu 2/2011
Schválený AS FSEV UK 8.4.2014

Vnútorný predpis 1/2014 a príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu FSEV UK 2/2014 Organizačný poriadok FSEV UK a príloha č. 1 Organizačná štruktúra FSEV UK.
Schválený AS FSEV UK dňa 21.2.2014.

Vnútorný predpis 5/2012
Centrum psychologických expertíz a poradenstva.
Organizačný poriadok 12.6.2012

Vnútorný predpis 4/2012
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011.
Organizačný poriadok FSEV UK a príloha č. 1 Organizačná štruktúra FSEV UK.
Schválený AS FSEV UK 12.6.2012. Platný od 12.6.2012 a účinný od 1.9.2012.

Vnútorný predpis 2/2011
Organizačný poriadok FSEV UK.
Platný a účinný od 15.3.2011