Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Partnerské univerzity

PREHĽAD PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT PODĽA KRAJÍN (2022-2029)

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov, ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni fakúlt alebo ústavov (alebo univerzity). Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohodu včase realizácie výberového konania.

Nakoľko aktuálne prebieha aktualizácia partnerských zmlúv a to digitálnou formou prostredníctvom siete EWP (Erasmus Without Paper Network), pre akademický rok 2022/2023 budú platné aj novo uzatvorené zmluvy, ale aj zmluvy uzatvorené pred týmto obdobím

BELGICKO

Université Saint-Louis- Bruxelles
Erasmus ID code: B  BRUXEL02
2 miesta; 20 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Political science and civics 

Ghent University
Erasmus ID code: B  GENT01
1 miesto; 5 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political science and civics 

Thomas More Mechelen-Antwerp University College
Exchange programmes | Thomas More
Erasmus ID code: B MECHELE14
4 miesta; 20 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Psychology

BULHARSKO

Erasmus ID code: BG SOFIA06

2 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Psychology

ČESKÁ REPUBLIKA

Palacký University Olomouc

Erasmus ID code: CZ OLOMOUC1

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Psychology

 

Masaryk University

Erasmus ID code: CZ BRNO05

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Psychology

 

University of Pardubice

Erasmus ID code: CZ PARDUB01

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Sociology and cultural studies

 

Charles University

Erasmus ID code: CZ PRAHA07

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem

Erasmus ID code: CZ USTINAD01

3 miesta; 30 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

              Political science and civics

 

 

ESTÓNSKO

Tallinn University of Technology

Erasmus ID code: EE TALLINN04

4 miesta; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

University of Tartu 

Erasmus ID code: EE TARTU02

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

FRANCÚZSKO

University of Picardie Jules Verne

Erasmus ID code: F AMIENS01

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics 

 

Institute of Political Studies of Bordeaux 

Erasmus ID code: F BORDEAU37

2 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

1 miesto; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

 

Université Catholique de Lille

Erasmus ID code: F LILLE11

2 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

 

University of Clermont Auvergne

Erasmus ID code: F CLERMON02

2 miesta; 12 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Psychology

 

University of Lorraine

Erasmus ID code: F NANCY43

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Psychology

 

3 miesta; 30 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

Odbor: Political science and civics

GRÉCKO

University of Ioannina

Erasmus ID code: G IOANNIN01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

HOLANDSKO

University of Groningen

Erasmus ID code: NL GRONING01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

CHORVÁTSKO

University of Zadar

Erasmus ID code: HR ZADAR01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Sociology and cultural studies

 

University of Zagreb

Erasmus ID code: HR ZAGREB01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Political science and civics

 

University Collage EFFECTUS

Erasmus ID code: HR ZAGREB12

2 miesta; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

ÍRSKO

University of Limerick

Erasmus ID code: IRLLIMERIC01

2 miesta; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

Maynooth University

Erasmus ID code: IRLMAYNOOT01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

Odbor: Economics

 

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

LITVA

Klaipėda University
Erasmus ID code: LT KLAIPED01
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political sciences and civics

Mykolas Romeris University
Erasmus ID code: LT VILNIUS06
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.
Odbor: Psychology

2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political sciences and civics (LOW SCHOOL!)

Kazimieras Simonavičius University
Erasmus ID code: LT VILNIUS24
3 miesta; 15 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Economics Political sciences and civics

Vytautas Magnus University
Erasmus ID code: LT KAUNAS01
4 miesta; 20 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr. , PhD
Odbor: Political science and civics

4 miesta; 20 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Psychology

MAĎARSKO

Eotvos Lorand University 

Erasmus ID code: HU BUDAPES01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

Milton Friedman University

Erasmus ID code: HU BUDAPES44

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

Odbor: Economics

              Sociology and cultural studies 

 

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

 

University of Szeged 

Erasmus ID code: HU SZEGED01

1 miesto; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

Odbor: Political science and civics

NEMECKO

University of Siegen

Erasmus ID code: D SIEGEN01

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Economics

 

Chemnitz University of Technology

Erasmus ID code: D CHEMNIT01

5 miest; 25 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

 

Freie Universität Berlin 

Erasmus ID code: D BERLIN01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Social and behavioural science

 

Ruhr University Bochum

Erasmus ID code: D BOCHUM01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Economics

 

2 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Psychology

 

University of Bremen

Erasmus ID code: D BREMEN01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Psychology

Nemecký jazyk B2 vysoko odporúčaný

 

University of Osnabrück 

Erasmus ID code: D OSNABRU01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

Odbor: Political science and civics

 

University of Regensburg 

Erasmus ID code: DREGENSB01

5 miest; 25 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

Hochschule Nordhausen

Erasmus ID code: D NORDHAU01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

Ulm University

Erasmus ID code: D ULM01

2 miest; 12 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Psychology

NÓRSKO

Molde University College 

Erasmus ID code: N MOLDE01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

 

POĽSKO

Bialystok University of Technology

Erasmus ID code: PL BIALYST01

4 miesta; 40 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

 

University of Białystok 

Erasmus ID code: PL BIALYST04

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

              Political science and civics

 

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 

Erasmus ID code: PL BYDGOSZ01

1 miest0; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

Odbor: Psychology

 

University of Gdansk

Erasmus ID code: PL GDANSK01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Social and behavioural science

 

3 miesta; 15 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

 

AGH University of Science and Technology

Erasmus ID code: PL KRAKOW02

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Sociology and cultural studies

              Social and behavioural science

 

Maria Curie-Skłodowska University

Erasmus ID code: PL LUBLIN01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Psychology 

              Sociology and cultural studies

 

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

Odbor: Political science and civics

              Psychology 

              Social and behavioural science

 

John Paul II Catholic University of Lublin

Erasmus ID code: PL LUBIN02

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

 

Adam Mickiewicz University in Poznan

Erasmus ID code: PL POZNAN01

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Sociology and cultural studies

 

Pomeranian University in Słupsk

Erasmus ID code: PL SLUPSK01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

Odbor: Political science and civics

              Psychology

 

University of Warsaw

Erasmus ID code: PL WARSZAW01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Sociology and cultural studies

 

University of Lodz

Erasmus ID code: PL LODZ01

3 miesta; 36 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr. , PhD

Odbor: Economics

              Sociology and cultural studies

 

University of Wroclaw

Erasmus ID code: PL WROCLAW01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Political sciences and civics

PORTUGALSKO

Erasmus ID code: P  BRAGANC01

3 miesta; 30 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

Odbor: Political science and civics 

Erasmus ID code: P  COIMBRA01

2 miesta; 6 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics 

              Economics

Erasmus ID code: P  PORTO02

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr. PhD.

Odbor: Psychology

Erasmus ID code: P  VILA-RE01

3 miesta; 18 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics 

Erasmus ID code: P BRAGA01

2 miesta; 6 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics 

             Economics

Erasmus ID code: P LISBOA02

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics

Erasmus ID code: P LISBOA109

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics 

RAKÚSKO

University of Vienna

Erasmus ID code: A WIEN01

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

Odbor: Political science and civics 

 

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Sociology and cultural studies

 

Central European University

Erasmus ID code: A WIEN78

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr., PhD.

Odbor: Political science and civics 

 

University of Salzburg 

Erasmus ID code: A SALZBUR01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Political science and civics

RUMUNSKO

Erasmus ID code: RO BUCURES04

5 miest; 25 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Odbor: Economics

 

Erasmus ID code: RO ORADEA01

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics 

 

Erasmus ID code: RO CLUJNAP01

2 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political science and civics 

SLOVINSKO

University of Maribor

Erasmus ID code: SI MARIBOR01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Economics

              Psychology

 

University of Ljubljana

Erasmus ID code: SI LJUBLJA01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Odbor: Political sciences and civics

ŠPANIELSKO

Erasmus ID code: E ALMERIA01
3 miesta; 15 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Economics

1 miesto; 5 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political sciences and civics

1 miesto; 5 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Psychology

University of A Coruña

Erasmus ID code: E LA-CORU01
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Economics

Autonomous University of Barcelona

Erasmus ID code: E BARCELO02
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Political science and civics 

University of Granada

Erasmus ID code: E GRANADA01
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political science and civics

University of Vigo

Erasmus ID code: E VIGO01
4 miesta; 40 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Economics
Španielsky jazyk min. B1 - podmienkou

Facultad Derecho - Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Erasmus ID code: E SEVILLA03
2 miesta; 09 mesiacov
Stupeň štúdia:
Bc.
Odbor: Political science and civics

TALIANSKO

University of Bologna

Erasmus ID code: I  BOLOGNA01
2 miesta pre Bc. stupeň
2 miesta pre Mgr. stupeň
6 mesiacov každý študent
Odbor: Political science and civics

University of Cagliari

Erasmus ID code: I  CAGLIAR01
1 miesto; 5 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political science and civics

University Degli Studi Di Napoli Federico II

Erasmus ID code: I  NAPOLI01
2 miesta; 20 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political science and civics 

Erasmus ID code: I  NAPOLI01
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Psychology 

Roma Tre University

Erasmus ID code: I  ROMA16
2 miesta; 12 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Psychology

University of Teramo

Erasmus ID code: I TERAMO01
1 miesto; 5 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr
Odbor: Political science and civics 

University of Trieste

Erasmus ID code: I  TRIESTE01
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political science and civics 

University of Messina

Erasmus ID code: I  MESSINA01
3 miesta; 30 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Economics

Niccolo Cusano University

Erasmus ID code: I ROMA31 3 miesta; 15 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.
Odbor: Political science and civics 

University of Trento

Erasmus ID code: I TRENTO01
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Political science and civics 

University of Milan

Erasmus ID code: I MILANO01
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Podm.: taliansky jazyk min. B1
Odbor: Economics

4 miesta; 20 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Podm.: taliansky jazyk min. B1
Odbor: Economics

TURECKO

Duzce University
Erasmus ID code: TR DUZCE01
3 miesta; 30 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political science and civics

Yildiz Technical University
Erasmus ID code: TR ISTANBU07
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political science and civics

Istanbul Kultur University
Erasmus ID code: TR ISTANBU19
4 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Political science and civics Economics

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS
International | İzmir University of Economics (ieu.edu.tr)
Erasmus ID code: TR IZMIR04
1 miesta; 5 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Economics

Erasmus ID code: TR IZMIR04
2 miesta; 10 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc.
Odbor: Political science

Izmir University
Erasmus ID code: TR IZMIR06
5 miesta; 3 mesiace
Stupeň štúdia: Bc., Mgr.
Odbor: Political science and civics Economics

Sakarya University
Erasmus ID code: TR SAKARYA 01
4 miesta; 40 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr, PhD.
Odbor: Political science and civics

Yalova University
Erasmus ID code: TR YALOVA01
3 miesta; 15 mesiacov
Stupeň štúdia: Bc., Mgr, PhD.
Odbor: Political science and civics