Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

2.3 Sociálne implikácie ochrany ľudských práv v núdzovom stave – systém ochrany a vynútiteľnosť práva

Riešiteľský tím (sociálne implikácie): doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.; Mgr. Michaela Dénešová; Mgr. Bibiana Bajzová; Mgr. Donald Wertlen

Riešiteľský tím (právne dopady): doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.; JUDr. Hana Kováčiková PhD.; Mgr. Adam Máčaj