Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

2. Právne a politické aspekty pandémie

2.1 Legislatívne aspekty pandémie – regulátore kvality a rozhodovanie na základe overených faktov

Riešiteľský tím: doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.; prof. Ing. Emília Beblavá, PhD.; Mgr. Matúš Sloboda, PhD.; Mgr. Andrea Figulová, PhD.; Mgr. Róbert Martin Hudec

2.3 Sociálne implikácie ochrany ľudských práv v núdzovom stave – systém ochrany a vynútiteľnosť práva

Riešiteľský tím: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.; Mgr. Michaela Dénešová; doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.; JUDr. Hana Kováčiková PhD.; Mgr. Adam Máčaj; Mgr. Bibiana Bajzová; Mgr. Donald Wertlen