Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vypísané témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác s nástupom na štúdium v akad. roku 2024/2025

Psychológia zdravia

Sociálna antropológia

Európske štúdia a politiky