Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

VÝZVA NA ŠTUDENTSKÚ MOBILITU ERASMUS+ 2024/2025 OTVORENÁ


03. 01. 2024 15.12 hod.

Výzva na podávania prihlášok na študentské mobility vrámci programu Erasmus+  pre akademický rok 2024/2025  (aj zimný ale aj letný semester!) je otvorená do 15.02.2024!

Prihlášku si študenti podávajú v systéme Mobility Online - link sa nachádza na stránke spolu s návodom na podanie prihlášky : https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/

Kritéria výberu na študentskú Erasmus+ mobilitu pre akademický rok 2024/2025 nájdete tu: KRITÉRIÁ VK FSEV

Zoznam partnerských inštitúcií sú zverejnené na tomto odkaze:  https://fses.uniba.sk/zahranicne-vztahy/program-erasmus/partnerske-univerzity/ - prehľad je najpresnejší pokiaľ budete hľadať podľa jednotlivých krajín .  POZOR - do jednej prihlášky si môžete dať až tri preferenčné univerzity! Upozorňujeme  aby si všetci záujemci pozreli vo vlastnom záujme ponuku kurzov a jazykové podmienky jednotlivých univerzít zverejnených na ich web stránkach.

Podrobné informácie o študentskej mobilite sú zverejnené na web stránke: https://uniba.sk/index.php?id=28354

V prípade otázok, kontaktujte zuzana.miskociova@fses.uniba.sk

Záznam z online stretnutia : Ikona ​mp4 Erasmus+ študentská mobilita výzva 2024_2025-20231219_100213-Meeting Recording (1).mp4

Prekročte svoju komfortnú zónu a využite danú príležitosť!