Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Galéria

S kolegami z Bergenu sme sa na našej úvodnej konferencii museli spojiť digitálne.
Panelisti tejto diskusie, ktorú moderovala profesorka Emília Sičáková-Beblavá boli:

  • Erik Láštic, riaditeľ Katedry politológie FiF Uk v Bratislave
  • Katarína Staroňová, docentka na Ústave verejnej politiky FSEV UK
  • Marcel Vysocký, odborník na vysoké školstvo
  • Zuzana Reptová, CVTI SR

 

 

Z úvodnej konferencie projektu na tému "Zvyšovanie kvality našich univerzít"
Z úvodnej konferencie projektu na tému "Zvyšovania kvality našich univerzít"

Naši doktorandi prezentujú svoju prácu, ako aj poskytujú feedback kolegom z DG UiB

Na spoločnom PhD seminári s DG UiB
Na spoločnom PhD seminári s DG UiB

Okrem akademických povinností, zúčastnili sme sa aj neformálnej diskusie o tom, aká je práca v akadémii.

Na spoločnom PhD seminári s DG UiB

Univerzitný život na UiB je naozaj plný akademických aktivít. Zúčastnili sme sa viacero výskumných seminárov, ktoré boli zorganizované pre odbornú verejnosť.

Na výskumnom seminári v rámci UiB

Na spoločnom seminári sme vymieňali poznatky, skúsenosti a know how na to, ako nadizajnovať vyučovací proces tak, aby bol orientovaný na študenta. 

Seminár k student centered teaching
Zorganizovanie spoločného výskumného semináru "Joufix" na FSEV UK
Zorganizovanie spoločného výskumného semináru "Jourfix" na FSEV UK
Prezentácia možností mobilít a projektu Bergen to Bratislava na fakultnom dni otvorených dverí
Spoločne s partnermi z Nórskych univerzít sme zorganizovali niekoľko workshopov, na ktorých sme redizajnovali náš PhD program, ako aj nastavovali kritériá dizertačnej práce zloženej z viacerých publikácií.
Spoločný projekt považujeme za našu silnú stránku, preto ho propagujeme aj na celouniverzitnom DoD
Spoločný projekt považujeme za našu silnú stránku, preto ho propagujeme aj na celouniverzitnom DoD
Na spoločnej výskumnej mobilite s prof. Murdoch na DG UiB
Druhá konferencia v rámci projektu - tentokrát na tému, aké je to pracovať v akadémii. Nečakane sme ju museli zorganizovať online, no stále s hojnou účasťou.
Už druhýkrát na spoločnom PhD seminári - tentokrát v krásnom Solstrande.