Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy pre prváčky/prvákov BC a MGR štúdia

Zápisy pre prváčky/prvákov BC a MGR štúdia

Zápisy pre 1. ročníky na BC a MGR štúdiu budú prebiehať prezenčne.

Prosíme všetky študentky a študentov, aby dodržali čas zápisov. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete prezenčného zápisu zúčastniť, kontaktujte Vašu študijnú referentku. V tom prípade odporúčame splnomocniť inú osobu, aby sa zúčastnila zápisu za Vás.

Bakalársky stupeň

Dátum Čas Študijný program Miestnosť
8.9.2022 8:30 AE1 - aplikovaná ekonómia Aula
9.9.2022 11:00 ME1 - mediamatika Martin + online
12.9.2022 8:30 ES1 - európske štúdiá Aula
12.9.2022 12:00 PP1/en - sociálna a pracovná psychológia v AJ B027
13.9.2022 8:30 SA1 - sociálna antropológia B029
13.9.2022 8:30 PP1 - sociálna a pracovná psychológia Aula

Magisterský stupeň

Dátum Čas Študijný program Miestnosť
7.9.2022 8:30 mES1 - európske štúdiá 1. kolo B029
8.9.2022 13:00 mVP1 - verejná politika 1. a 2. kolo B029
12.9.2022 8:30 mgAE - aplikovaná ekonómia 1. a 2. kolo B027
14.9.2022 8:30 mES1 - európske štúdiá 2. kolo B029
14.9.2022 8:30 mPP1 - sociálna a pracovná psychológia 1. a 2. kolo Aula
14.9.2022 13:00 mSA1 - sociálna antropológia 1. a 2. kolo B029