Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s AIESEC Comenius University


24. 05. 2022 16.04 hod.

V januári roka 2022 sa Fakulta sociálnych a ekonomických vied rozhodla nadviazať spoluprácu s AIESEC Comenius University. 
AIESEC Comenius University: Sme veľmi vďační, že môžeme idey našej organizácie posúvať už aj študentom FSEVky. Je skvelé, že aj na Slovensku vidíme fakulty, ktoré sú ochotné svojim študentom aktívne prinášať príležitosti na rozvoj ako v škole, tak aj mimo nej. Ďakujeme za nadviazanie spolupráce.