Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

FSEV UK má 20 rokov


07. 06. 2022 13.15 hod.

Takto pred 20 rokmi sa pomaly začínal rodiť príbeh najmladšej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá reagovala na požiadavky doby a potreby trhu práce, a to ponukou aplikovaných študijných programov.

Dňa 5.6.2022 sme si pripomenuli 20 rokov od uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým bola fakulta zriadená. Tieto momenty sú pre nás kľúčové. Pripomenuli sme si ich prvou z aktivít, ktorú sme pri tejto príležitosti nachystali, a to Konferenciou s 3 pozvanými profesorskými prednáškami, ktorá sa uskutočnila 2. júna a následným neformálnym posedením a pokračovaním či už odborných alebo aj bežno-životných diskusií spojených s rautom v priestoroch našej záhrady.

Doobeda sme si vypočuli tieto tri profesorské prednášky:

  • Prof Martin Kahanec, PhD. Z Central European University a jeho prednáška na tému: Cnostné a bludné kruhy pokroku v spoločenských a ekonomických vedách na Slovensku: Program pre popredné osobnosti
  • Prof. Emília Beblavá, PhD. z našej FSEV UK a jej prednáška na tému: Príliš slabá pre náročných, príliš náročná pre slabých? Svet poznania, inovácií a účinného učenia a miesto FSEV v ňom
  • Prof Charles de Bartolome z University of Colorado a jeho prednáška na tému: Preteky na predmestie: postavenie chudobných v metropolitnej oblasti

Po prednáškach sme v našej záhrade rozkrojili tortu a neformálne debaty pokračovali z zvukov príjemných melódii dua Kristína Uhlíková & Juraj Janík.
Bolo to mimoriadne príjemné. S oslavami sme ešte neskončili.