Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy pre zahraničné študentky/študentov

Zápisy pre prváčky/prvákov BC a MGR štúdia

Zápisy pre 1. ročník sa budú konať prezenčne. Prosíme všetky študentky a študentov, aby dodržali čas zápisov. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete prezenčného zápisu zúčastniť, kontaktujte Vašu študijnú referentku. V tom prípade odporúčame splnomocniť inú osobu, aby sa zúčastnila zápisu za Vás.

Dátum Čas Stupeň Študijný program Miestnosť
6.9.2023 8:30 bakalár PP1, PP1/en, SA1, ME1 A013
7.9.2023 8:30 bakalár ES1, AE1 A013
12.9.2023 8:30 magister mPP1, mVP1 A013
13.9.2023 8:30 magister mES1, mES1en, mgAE1 A013

Zápisy pre vyššie ročníky BC a MGR štúdia

Zápisy pre vyššie ročníky sa budú konať online formou.

Dátum Čas Stupeň Ročník Študijný program Pripojenie
8.9.2023 8:30 bakalár 2.-3. všetky programy link
8.9.2023 10:00 magister 2. všetky programy link